U bent hier

Nieuwe website Opiaten.nl gelanceerd

15 oktober, 2019

Recent is de website Opiaten.nl gelanceerd. Daarop is onafhankelijke informatie te vinden over opioïden, zowel voor patiënten als zorgverleners. Doel van deze geheel nieuwe website is het bevorderen van een verantwoord en veilig gebruik van opioïde pijnstillers.

Patiënten vinden op Opiaten.nl algemene achtergrondinformatie over pijnstillers. Op een later moment wordt dit aangevuld met diverse materialen. Zorgverleners vinden nu al de nodige (FTO-) werkmaterialen, tips om het afbouwen te begeleiden, wetenschappelijke onderzoeken en nascholing.

Bevorderen verantwoord gebruik

Tot en met 2017 is het voorschrijven van opioïden in Nederland fors toegenomen. In 2017 schreven huisartsen ruim 80% van het totaal aantal standaarddagdoseringen van opioïden, inclusief tramadol, voor. Voorlopige cijfers laten vanaf 2018 een daling zien die doorzet. De eerste twee kwartalen van 2019  waren er 4,5 tot 7% minder gebruikers van sterk werkende opioïden in de ten opzichte van dezelfde periode in 2018 (SFK-cijfers, nog niet gepubliceerd).

Aanbevelingen aangescherpt

Het NHG scherpte vorig jaar de NHG-Standaard Pijn aan om de huisarts te ondersteunen bij het voorkomen van onnodig gebruik van opioïden. Het NHG adviseert om sterkwerkende opioïden, waaronder oxycodon, alleen bij uitzondering en bij voorkeur kortdurend voor te schrijven. En alleen aan patiënten zonder gevoeligheid voor middelenafhankelijkheid. Op Thuisarts.nl waarschuwt het NHG voor de verslavende werking van sterk werkende pijnstillers.

Goede voorbeelden en deelnemers focusgroep gezocht

Kent u goede voorbeelden van projecten waarin gewerkt wordt aan een meer verantwoord gebruik van opioïden? Gericht op het terugdringen van langdurig opioïdengebruik bijvoorbeeld? Of heeft u in uw regio goede transmurale afspraken gemaakt? Laat het weten via opiaten@ivm.nl.

IQ Healthcare Radboudumc zoekt huisartsen die willen deelnemen aan onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren bij huisartsen om zich te houden aan de NHG-Standaard Pijn bij het voorschrijven van opioïden. U kunt zich aanmelden voor deelname aan een focusgroep bij Rens Goossens van IQ Healthcare,  rens.goossens@radboudumc.nl. De focusgroepen vinden plaats in Nijmegen op 28 oktober en in Utrecht op 12 november.

Meer informatie