U bent hier

Nieuwe richtlijn HASP-paramedicus

17 december, 2020

De nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus) biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn HASP, welke al uitgebreid wordt toegepast en nu is uitgebreid voor informatie-uitwisseling met de paramedicus.

In de nieuwe richtlijn HASP-paramedicus is vastgelegd:

  • op welke momenten arts en paramedicus informatie uitwisselen over een patiënt (via berichten);
  • welke gegevens arts en paramedicus met elkaar uitwisselen.

Hierbij kunt u gebruikmaken van de HASP-viewer. Deze bestaande online tool is uitgebreid op basis van de nieuwe richtlijn, u vindt hier de afgesproken berichten. 

Aanknopingspunten implementatie IT-systemen

De richtlijn geeft ook de aanknopingspunten voor implementatie in de IT-systemen van de zorgverleners. Denk hierbij aan:

  • het presenteren van de juiste invulformats (een invulscherm met de rubrieken in de juiste volgorde);
  • het aanreiken van de juiste rubrieken voor gegevensuitwisseling;
  • het voorzien in spiegelinformatie over juiste invulling en tijdigheid.

Eerste regio van start

Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delfland, Westland en Oostland is per 2 november 2020 als eerste regio gestart met een pilot van de richtlijn. Belangrijkste uitgangspunten: snel, veilig en correct informatie uitwisselen tussen huisartsen en paramedici en als gevolg daarvan het verbeteren van de onderlinge samenwerking zodat de patiënt hiervan profiteert. De pilot geeft inzichten of de nieuwe werkwijze meer of minder werk betekent en of collega's elkaar daadwerkelijk beter informeren. Ook worden knelpunten verzameld en tips wat beter kan.

Samenhang met richtlijn HASP

De richtlijn HASP-paramedicus is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast. De basis is overgenomen en waar nodig specifiek gemaakt voor informatie-uitwisseling met de paramedicus. Uit de vervallen richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut is de uitwerking van berichtuitwisseling voor 'Directe toegang' overgenomen. Heeft u hulp nodig in uw regio met de invoering van HASP en/of HASP-paramedicus? Neem dan contact op met Carinke Buiting, arts NHG-programma Informatisering huisartsenzorg.

Totstandkoming richtlijn

De richtlijn HASP-paramedicus is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, LHV, Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD),  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en vervangt de huidige richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut.