U bent hier

Nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

3 september, 2015

In de nieuwe Zorgmodules Leefstijl staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema’s roken, alcohol, voeding en bewegen, voor de huisarts en andere zorgverleners. Voor de patiënt zijn informatie en adviezen op Thuisarts.nl te vinden.

Bijna iedereen vindt gezondheid de belangrijkste waarde in het leven. Toch is het voor veel mensen lastig om gezond te leven omdat zij kampen met tabaksverslaving, overmatig alcoholgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging of ongezonde voedingspatronen. Zeker als er sprake is van (risico op) gezondheidsproblemen zijn een goede leefstijladvisering en een optimale begeleiding van de gewenste gedragsverandering van groot belang. Daarvoor zijn nu richtlijnen te vinden in de nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl. Voor de patiënt is veel informatie op Thuisarts.nl te vinden. Bovendien zijn samen met de NPCF een zestal filmpjes en een Gezond Leven-kaart ontwikkeld.

Wat houdt een goede leefstijladvisering in?

De inleidende hoofdstukken van de ‘Leefstijlmodules’ (zoals de Zorgmodules in de wandelgangen zijn gaan heten) gaan in op algemene aspecten die bij elke vorm van leefstijladvisering aan de orde zijn. Bijvoorbeeld:

  • motiverende gespreksvoering: om de patiënt het vertrouwen te laten krijgen in het eigen vermogen tot gedragsverandering;
  • het verantwoord stimuleren van zelfmanagement bij die patiënten die hiertoe voldoende vaardigheden hebben;
  • samenwerkingsafspraken binnen zorggroepen of met andere eerstelijnszorgverleners;
  • het opzetten en onderhouden van een sociale kaart.

Ook het aankaarten, inventariseren en evalueren van leefstijlproblematiek komt in de inleidende hoofdstukken aan de orde.

De vier Zorgmodules Leefstijl

In de Zorgmodules zelf is er achtereenvolgens aandacht voor:

  • Alcohol: gericht op mensen met een drinkpatroon dat lichamelijke, psychische of sociale problemen veroorzaakt, of zelfs aanzienlijke beperkingen of lijdensdruk geeft.
  • Bewegen: gericht op mensen met risicofactoren of (chronische) ziekten bij wie het aanleren van een gezond bewegingsgedrag onderdeel is van de behandeling.
  • Roken: gericht op alle rokers die zelf willen stoppen of bij wie stoppen met roken van belang is vanwege zwangerschap of aan roken gerelateerde klachten en risico’s.
  • Voeding: gericht op mensen met risicofactoren of (chronische) ziekten bij wie het aanleren van een gezond voedingsgedrag onderdeel is van de behandeling.

In de modules is kennis uit relevante NHG-Standaarden en zorgmodules gebundeld en per thema zijn doel, doelgroep, betrokken zorgverleners en praktische richtlijnen voor diagnostiek en behandeling uitgewerkt. Voor het maken van afspraken over gedragsverandering is een Gezond Leven-kaart voor de patiënt gemaakt.

Verkrijgbaarheid

De richtlijnen zijn ontwikkeld voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en zorggroepen ter ondersteuning van hun leefstijladvisering aan volwassenen. De Leefstijlmodules zijn daarnaast ook bruikbaar voor alle andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijn die zich bezighouden met leefstijladvisering, zoals fysiotherapeuten en diëtisten.

Klik hier voor de Leefstijlmodules

Betrokken partijen

Aan de Leefstijlmodules werkten mee: Diabetes Vereniging Nederland, GGD GHOR Nederland, De Hart&Vaatgroep, InEen, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Longfonds, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlandse Obesitas Vereniging, Patiëntenfederatie NPCF, Platform Vitale Vaten, Trimbos-instituut, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.