U bent hier

Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen

3 mei, 2021

De nieuwe standaard geeft de cardioloog een grotere rol bij de diagnostiek en de instelling op medicatie. Ook is de indeling van hartfalen in overeenstemming gebracht met de internationaal gehanteerde terminologie. Dit betekent dat de oude onderverdeling in systolisch en diastolisch hartfalen is vervangen door een indeling gebaseerd op de echografisch geschatte linkerventrikel ejectiefractie (LVEF).

In de nieuwe NHG-Standaard Hartfalen wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • HFpEF – hartfalen met behouden (preserved) LVEF
  • HFmrEF – hartfalen met midrange LVEF
  • HFrEF – hartfalen met gereduceerde (reduced) LVEF

Medicamenteus beleid

Het medicamenteus beleid wordt bepaald op basis van het type hartfalen en is voor HFrEF en HFmrEF hetzelfde.
De kern van de behandeling van HFrEF is ongewijzigd en bestaat uit het geleidelijk ophogen van een RAS-remmer, bètablokker en eventueel een aldosteronantagonist tot de maximale dosering die wordt verdragen. Daarnaast wordt een lisdiureticum gebruikt bij tekenen van overvulling, waarbij juist de laagst effectieve dosering wordt gecontinueerd.
Bij patiënten met HFpEF is het beleid gericht op optimale behandeling van comorbiditeit volgens de betreffende NHG-Standaarden, zoals bijvoorbeeld hypertensie of atriumfibrilleren. Daarnaast is een lisdiureticum geïndiceerd in perioden van overvulling.

Veranderingen medicamenteus beleid

Toch zijn er enkele veranderingen: het toevoegen van een angiotensine receptorblokker (ARB) in plaats van een aldosteronantagonist bij mensen die klachten houden ondanks gebruik van een ACE-remmer, bètablokker en lisdiureticum is niet langer een optie. Voor mensen met hartfalen die ook diabetes mellitus type 2 hebben, wordt de overweging gegeven om een SGLT2-remmer voor te schrijven. Thiazidediuretica en digoxine worden voor hartfalen niet langer aanbevolen.

E-learning

Hartfalen wordt nog regelmatig niet herkend door huisartsen wat tot onderbehandeling leidt. Met een eerdere diagnose kan de kwaliteit van leven voor deze patiënten verbeterd worden. De nieuwe e-learning Hartfalen is gebaseerd op de herziene standaard en is voor 2 punten geaccrediteerd. De e-learning is beschikbaar in de NHG-Winkel, NHG-leden ontvangen 30% korting op de aanschafprijs.

NHG-Standaard in beeld: Hartfalen

In deze korte film worden de belangrijkste punten van de NHG-Standaard door 2 huisartsen uit de werkgroep doorgenomen. De film is gemaakt in samenwerking met de Hartstichting en staat ook op de richtlijnenwebsite naast de standaard.

Thuisarts.nl

De patiënteninformatie over Hartfalen op Thuisarts.nl is herzien en aangevuld met twee nieuwe teksten:

FTO-modules

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik herziet de FTO-materialen Hartfalen, de nieuwe materialen worden op korte termijn verwacht.

Kennislacunes

De kennislacunes van deze standaard zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard.