U bent hier

Nieuw: NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem

21 oktober, 2019

De NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem is beschikbaar en geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij urticaria (netelroos/galbulten) en/of angio-oedeem.

De NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij Urticaria en angio-oedeem. Urticaria en angio-oedeem komen zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar voor. Meestal verdwijnen de klachten snel. Bij 5-20% van de volwassen patiënten worden de klachten chronisch (klachtenduur > 6 weken). De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Verder onderzoek is over het algemeen niet zinvol, omdat de prognose doorgaans gunstig is. Bovendien wordt er, ook bij uitgebreid onderzoek, meestal geen oorzaak gevonden. Ook bij chronische urticaria zonder aanknopingspunten voor mogelijke oorzaken en een gunstige reactie op antihistaminica kan het beloop afgewacht worden.

Zelden ontstaat een anafylactische reactie of ernstig angio-oedeem van de mond-/keelholte; wees hierop alert bij klachten die nog toenemen bij presentatie. Behandel in deze gevallen volgens de richtlijnen voor Anafylaxie in de NHG-Behandelrichtlijn ‘Geneesmiddelen in spoedeisende situaties’ en verwijs met spoed.

Medicatie

Het medicamenteuze beleid bij urticaria en/of angio-oedeem richt zich op het bestrijden van eventueel aanwezige jeuk en hinder. Indien medicatie gewenst is, hebben de tweede generatie antihistaminica desloratadine en levocetirizine de voorkeur.

Voorlichting op Thuisarts.nl 

Lees de nieuwe en aangepaste patiënteninformatie op Thuisarts.nl.

Nieuw op Thuisarts.nl:

Aangepast op Thuisarts.nl: