U bent hier

NHG-Standaard Pijn herzien

29 november, 2021

Er zijn 3 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de herziene NHG-Standaard Pijn. De standaard geeft de huisarts meer handvatten voor het stellen van de diagnose chronische pijn en voor de niet-medicamenteuze behandeling daarvan. Er is meer aandacht voor het verantwoord voorschrijven van pijnmedicatie, in het bijzonder opioïden, bij chronische pijn. En er is een nieuw onderdeel toegevoegd over het afbouwen van opioïden na langdurig gebruik.

> Ga naar de NHG-Standaard Pijn

Diagnostiek en beleid volgens biopsychosociaal model 

Het biopsychosociale model vormt een centraal uitgangspunt bij chronische pijn. Dit begint met exploratie van de invloed die lichamelijke, psychische en sociale factoren (samen: biopsychosociale factoren) hebben op de pijn. Het beleid richt zich op het verminderen van deze invloed door het geven van voorlichting en gerichte niet-medicamenteuze adviezen en behandeling.  

Terughoudend met medicamenteuze pijnbehandeling bij chronische pijn 

De standaard adviseert terughoudend te zijn met medicamenteuze pijnbehandeling bij chronische pijn. Dit vanwege het beperkte te verwachten effect en het risico op ernstige bijwerkingen, vooral van NSAID’s en opioïden. De voorkeur gaat uit naar paracetamol, waarbij het specifieke behandeldoel en het (korte) termijngebruik is afgestemd met de patiënt. Bij chronische pijn zonder een duidelijk persisterende nociceptieve component is er geen plaats voor opioïden. 

Bij acute pijn: alert op dreigende chronische pijn 

Pas bij patiënten met acute pijn bij wie het herstel langer duurt dan verwacht, geleidelijk de diagnostiek (klachtexploratie) en het beleid aan, conform het beleid bij chronische pijn. Ga niet zonder meer door met medicamenteuze pijnbehandeling. 

Adviezen bij afbouwen van opioïden 

Na langdurig gebruik van sterkwerkende opioïden (ongeveer > 1 maand) is langzaam afbouwen nodig om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Bespreek de argumenten om opioïden af te bouwen, zoals het beperkte effect bij chronische pijn, risico op hyperalgesie waardoor de patiënt steeds gevoeliger wordt voor pijn, en afhankelijkheid en gewenning. Uit onderzoek blijkt dat de pijn door afbouwen niet, of slechts kortdurend, toeneemt. Ga bij een onvoorziene toename van pijn na welke mogelijkheden er zijn om het beleid volgens het biopsychosociale model te optimaliseren. De adviezen bij het afbouwen van opioïden in de standaard sluiten aan op de Handreiking afbouw opioïden.

NHG E-learning  

Naast de standaard is ook de NHG E-learning Pijn herzien. Deze e-learning is geaccrediteerd voor 2 punten. 

In deze e-learning leert u: 

  • acute pijn medicamenteus behandelen volgens het stappenplan 
  • een effectief pijnbeleid inzetten bij palliatieve patiënten  
  • factoren invloed hebben op de pijnbeleving 
  • patiënten met chronische pijn, pijneducatie en niet-medicamenteuze adviezen geven 
  • hoe u opioïden kunt afbouwen 

 

Heeft u een abonnement? Dan staat de e-learning voor u klaar in uw NHG-Leeromgeving 

Heeft u geen abonnement, dan is de e-learning te koop via de NHG-Winkel. Als NHG-lid ontvangt u korting op de aanschafprijs. 

FTO-modules

H&W podcast 

Op 7 december is de H&W podcast over de herziene NHG-Standaard Pijn verschenen 

Thuisarts.nl 

De patiënteninformatie op Thuisarts.nl is aangepast aan de nieuwe standaard.

Over Pijn en pijnstillers bestaan de volgende teksten: