U bent hier

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening)

3 oktober, 2013

In deze standaard zijn de HbA1c-streefwaarden voor type-2-diabetespatiënten van 70 jaar en ouder aangepast. De standaard adviseert een individueel behandelplan dat huisarts en praktijkondersteuner jaarlijks in samenspraak met de patiënt vaststellen.

In deze korte film worden de belangrijkste wijzigingen in de standaard toegelicht.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • De streefwaarden van het HbA1c zijn aangepast. De intensiteit van de diabetesbehandeling, leeftijd van de patiënt en de diabetesduur zijn factoren die van invloed zijn op de gewenste HbA1c -streefwaarde. Bij ouderen is de HbA1c-streefwaarde in het algemeen hoger.
  • Bij gebruik van een sulfonylureumderivaat gaat de voorkeur uit naar gliclazide.
  • De zorg voor type-2-diabetespatiënten wordt in toenemende mate geïndividualiseerd wat betreft de te behalen streefwaarden en controlefrequenties.   
  • Er wordt meer aandacht gevraagd voor comorbiditeit.
  • Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes wordt gedurende de daaropvolgende vijf jaar jaarlijks de nuchtere glucosewaarde bepaald.

 

Klik hier voor de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

Geactualiseerde voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Naar aanleiding van de herziene standaard Diabetes mellitus type 2 (DM) zijn de bestaande voorlichtingsteksten aangepast. Daarnaast zijn nieuwe teksten geplaatst over medicijn- en insulinegebruik, zelf glucose controleren en oogcontrole.

Herziene voorlichtingsteksten:

Nieuwe voorlichtingsteksten: