U bent hier

NHG-Standaard CVRM herzien

6 mei, 2019

Vandaag verschijnt de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Deze herziening bevordert eenduidig beleid, dat niet afhangt van wie de hoofdbehandelaar is. De NHG-Standaard is dan ook gebaseerd op de onlangs herziene Multidisciplinaire richtlijn CVRM.

Belangrijkste wijzigingen

De NHG-Standaard is op belangrijke punten herzien.

  • Er zijn meer gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol
  • Er is meer aandacht voor kwetsbare ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming
  • Het onderscheid tussen primaire en secundaire preventie vervalt
    • In plaats daarvan is er nu een indeling in 3 risicocategorieën: zeer hoog, hoog en laag-matig risico. Een deel van de patiënten kan in een van deze categorieën worden ingedeeld op basis van cardiovasculaire voorgeschiedenis, mate van diabetes en chronische nierschade en aanwezigheid van ernstig verhoogde risicofactoren
    • Voor de overige patiënten hanteert u de voor deze herziening geactualiseerde SCORE-risicotabel

Gedeelde besluitvorming

De herziene NHG-Standaard geeft de huisarts meer mogelijkheden voor individueel maatwerk.

  • De herziening bevat veel meer dan de vorige versie overwegingen en nuanceringen, en beantwoordt lang niet elke vraag met ‘Doe het wel’ of ‘Doe het niet’.
  • Het uitgangspunt van het cardiovasculaire risicomanagement is gedeelde besluitvorming

Voorlichtingsfilm voor huisartsen

De belangrijkste wijzigingen van de herziene NHG-Standaard CVRM vindt u in de korte voorlichtingsfilm (3:18 minuten).

 

Thuisarts.nl aangepast

De patiënteninformatie op Thuisarts.nl is aangepast aan de herziene NHG-Standaard CVRM. Naast een update van de teksten over Hoge bloeddruk en Cholesterol, is met name het onderwerp Risico hart- en vaatziekten verlagen volledig herzien met de volgende nieuwe situaties:

Praktische handleiding voor huisarts 

Voor huisartsen is een speciale Praktische handleiding CVRM gemaakt met uitleg en uitwerking van de NHG-Standaard, zoals uitleg over de veranderingen in de SCORE-risicotabel en een voorbeeld van een medicatiestappenplan. 

PIN CVRM  

De PIN CVRM is vanaf 22 juli beschikbaar in de NHG-WebwinkelDe PIN behandelt onder andere de belangrijkste veranderingen in CVRM ten opzichte van de vorige NHG-Standaardwelke niet-medicamenteuze adviezen u kunt geven en het medicamenteuze en het controlebeleid.