U bent hier

NHG-Standaard Anemie geactualiseerd, doseringsadvies ijzersuppletie aangepast

25 januari, 2021

De behandeling van ijzergebreksanemie in de NHG-Standaard Anemie is herzien. Dit heeft geleid tot een verschillend advies voor volwassenen en adolescenten en voor kinderen onder de 12 jaar. Voor zwangeren wordt verwezen naar de NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode.

In de herziene NHG-Standaard Anemie is het doseringsadvies bij volwassenen en adolescenten gewijzigd naar 2x per week 200mg ferrofumaraat. In de oude standaard was dit 1 tot 3x daags 100-200 mg ferrofumaraat. 

Het doseringsadvies bij kinderen jonger dan 12 jaar is aangepast naar 1x per dag 3mg/kg ferrofumaraatIn de oude standaard was dit 3x daags 3mg/kg. 

Nieuwe inzichten 

Aanleiding voor de herziening zijn de nieuwe inzichten in de rol van hepcidine in het ijzermetabolisme en nieuw onderzoek naar dagelijkse en intermitterende ijzersuppletieUit de onderzoeken bleek dat intermitterende ijzersuppletie even effectief is als dagelijks suppleren, met dezelfde therapietrouw en minder bijwerkingen. Bij kinderen onder de 12 jaar was er twijfel over de therapietrouw bij intermitterende suppletie. Het advies is daarom om deze groep dagelijks te blijven suppleren, maar dit wel te beperken tot 1x per dag. Voor alle groepen geldt dat ijzer s ochtends het beste wordt opgenomen 

Kennislacune 

De kennislacune van deze standaard is hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard.  

E-learning 

Vanwege het herziene advies over de behandeling van ijzergebreksanemie is de PIN Anemie opnieuw uitgebracht. De diagnostiek van anemie blijft complex. In de e-learning wordt aan de hand van casuïstiek dieper ingegaan op verschillende vormen van anemie en op de verdere diagnostiek bij mensen bij wie een anemie is vastgesteld. Verder komt de behandeling van ijzergebreksanemie aan bod en het beleid bij een anemie door vitamine B12 gebrek. 

Thuisarts.nl 

De Thuisartstekst Ik heb bloedarmoede is herzien naar aanleiding van de geactualiseerde Standaard Anemie.