U bent hier

NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie

8 januari, 2021

Huisartsen gaan de COVID-19-vaccinaties verzorgen voor bewoners van verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen die bij hen in de praktijk ingeschreven staan, bij een deel van de 60-plussers en bij mensen 60- met medische indicatie.

De NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie voor de huisartsenpraktijk biedt de eerste handvatten om deze uitdagende taak te kunnen uitvoeren. Deze handleiding wordt continu aangevuld met de nieuwste informatie.

Welke informatie vindt u in de praktijkhandleiding

  • Achtergrondinformatie over de werking van de gebruikte vaccins en de inrichting van het vaccineren in Nederland.
  • Een overzicht van de door u uit te voeren stappen in de vorm van een tijdschema en checklist.
  • Informatie over de selectie, het bestellen en bewaren van de vaccins, het uitnodigen en voorlichten van patiënten, het vaccineren en registreren.  

Vanwege de voortdurende veranderingen in de informatie verschijnt deze praktijkhandleiding niet in PDF (zoals gebruikelijk), maar wordt de informatie in het NHG-webdossier Coronavirus geplaatst. Deze NHG-Praktijkhandleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LHV, RIVM en SNPG.  
 
Sommige informatie, zoals welke patiënt wanneer moet worden geselecteerd voor een vaccinatie, hangt af van zaken die nog niet bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van de vaccins en de hoeveelheid, maar ook van nog te maken strategische keuzes door VWS en het RIVM. Om daarin gezamenlijk als huisartsen dezelfde lijn te kunnen volgen, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte zodra er meer bekend is. Ook passen we daar de praktijkhandleiding op aan.

E-learning

Het RIVM stelt de e-learning COVID-19-vaccinatie beschikbaar. Deze omvat een algemeen deel met onder andere informatie over de ontwikkeling vaccins, doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en voorbeeldgesprekken en vaccinspecifieke hoofdstukken. De aanvraag voor accreditatie (2 punten) loopt bij: ABFE, ABC1, ABSG, V&VN en Verpleegkundig specialisten.

Patiënteninformatie

Op Thuisarts.nl komt binnenkort de tekst 'Ik denk erover om een prik tegen corona te halen' beschikbaar. Het overzicht van alle Thuisarts.nl-pagina’s over COVID-19 is opgenomen in het webdossier Coronavirus.

Meer informatie professionals

RIVM COVID-19-vaccinatie voor professionals met o.a. de Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021  
RIVM nieuwsbrief voor professionals  
 
Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht aan vragen en antwoorden over de vaccinatie tegen het coronavirus.