U bent hier

Nederlandse ketenaanpak medicijnresten internationaal erkend

1 juli, 2021

Vandaag heeft de World Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse aanpak Medicijnresten uit Water was als één 1 van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid voor een duurzame toekomst.

In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werkt het ministerie van Infrastructuur en Water samen met alle partijen die in de keten van geneesmiddelproductie tot resten in water een rol spelen. Ziekenhuizen, artsen, apothekers, farmaceuten, waterschappen en drinkwaterbedrijven pakken elk hun eigen rol om gezamenlijk medicijnresten terug te dringen in water. De nominatie betekent voor de betrokken partijen, waaronder het NHG, een erkenning van hun gezamenlijke werk. 

Jaarlijks komt er naar schatting minstens 140 ton humane medicijnresten via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Medicijnresten hebben schadelijke effecten op het milieu en de biodiversiteit en op de langere termijn komen hierdoor de drinkwaterbronnen onder druk te staan. Alleen door een gezamenlijke aanpak, met verschillende maatregelen in de geneesmiddelenketen en bij de waterzuivering, kan dit probleem worden aangepakt.

Ook het NHG werkt mee aan deze ketenaanpak

Scholing voor huisartsen  

De FTO-module Geneesmiddelen en het milieu besteedt aandacht aan de effecten van geneesmiddelresten in het oppervlaktewater, het omgaan met geneesmiddelafval en de rol van huisartsen en apothekers daarbij. Deze scholing geeft inzicht in wat u kunt doen om de hoeveelheid geneesmiddelafval in het oppervlaktewater te verminderen en welke voorlichting u aan de patiënt kunt geven. 

Voor de speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water' zijn gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO.  

Meer informatie

Meer informatie staat in de brochure van het RIVM "Geneesmiddelen en waterkwaliteit" en het achterliggende rapport "Geneesmiddelen en waterkwaliteit".