U bent hier

Movember en vroegdiagnostiek prostaatkanker

29 oktober, 2021

Movember staat weer voor de deur: de maand waarin extra aandacht wordt besteed aan vroegdiagnostiek van prostaatkanker. Zo start de Prostaatkankerstichting per 1 november met een publiekscampagne voor mannen ouder dan 50 jaar. De verwachting is daarom dat komende maand meer mannen zich bij de huisartsenpraktijk zullen melden met een vraag naar vroegdiagnostiek.

In de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen, bijlage Prostaatcarcinoom, staat dat de huisarts met de patiënt de voor- en nadelen bespreekt van het bepalen van een PSA, waarna de patiënt een weloverwogen beslissing kan nemen. Bij verzoek om vroegdiagnostiek (PSA-test) is het belangrijk aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

  • bij PSA-test kan een klinisch relevante kanker gevonden worden met een mogelijk gunstige vroegtijdige behandeling, maar de kans op een tumor die klinisch nooit relevant zal worden is 3 tot 4 keer zo groot
  • mictieklachten zijn geen aanwijzing voor prostaatcarcinoom
  • bij mannen met een levensverwachting < 10 jaar heeft prostaatkankerbehandeling geen invloed op overleving of kwaliteit van leven, een extra reden om van vroegdiagnostiek af te zien

Keuzehulp

De keuzehulp Testen op prostaatkanker helpt een persoonlijke keuze te maken of men zich wel of niet laat testen. U kunt uw patiënt wijzen op deze test of deze samen doorlopen.

Standaard in herziening, prostaatcarcinoom losgekoppeld

Momenteel wordt de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen herzien. Bij deze herziening wordt de bijlage Prostaatcarcinoom losgekoppeld en een op zichzelf staande NHG-Standaard.

Screening

Het NHG-Standpunt over prostaatkankerscreening is onveranderd. Mochten er in de toekomst wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten zijn die aanleiding geven tot preventieve screening, dan is de beslissing tot invoering van een landelijke screening aan het ministerie van VWS, op advies van de Gezondheidsraad.

Informatie op Thuisarts.nl

Publieksinformatie over prostaatkanker en de voor- en nadelen van een PSA-test is te vinden op Thuisarts.nl.