U bent hier

Terugroepactie ranitidine vanwege mogelijke vervuiling met nitrosamines

4 oktober, 2019

In Europa zijn in sommige tabletten met de maagzuurremmer ranitidine nitrosamines aangetroffen. De registratiehouders van ranitidine bevattende producten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om hun producten - tot op patiëntniveau - terug te roepen.

Nitrosamines

NDMA (N-nitrosodimethylamine) is een stof die behoort tot de chemische groep van nitrosamines. Nitrosamines zijn geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor mensen. Deze stoffen komen in kleine hoeveelheden ook voor in water en voedingsmiddelen. De kans dat patiënten kanker krijgen na het gebruik van geneesmiddelen die met nitrosamines verontreinigd zijn is erg klein.

Ranitidine

Ranitidine is in Nederland verkrijgbaar op recept via de apotheek, maar ook als zelfzorgproduct.

In de NHG-Standaard Maagklachten is ranitidine opgenomen bij:

  • een eerste episode van maagklachten
  • persisterende of recidiverende maagklachten na geslaagde eradicatie van Helicobacter pylori
  • functionele maagklachten
  • gastro-oesofageale maagklachten

Alternatieven

Alternatieve H2-antagonisten zijn famotidine of nizatidine. Cimetidine wordt niet in de NHG-Standaard geadviseerd omdat het veel interacties geeft met andere geneesmiddelen. Zie de NHG-Standaard Maagklachten voor andere alternatieven (afhankelijk van de patiënt en indicatie) zoals een antacidum of een PPI.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de berichten op de websites van CBG, EMA en IGJ

Zie voor patiënteninformatie over maagklachten Thuisarts.nl.