U bent hier

Methylfenidaat en volwassenen

2 mei, 2017

Het toenemende gebruik van methylfenidaat door volwassenen was afgelopen dagen volop in het nieuws. Methylfenidaat is in Nederland geregistreerd voor kinderen met ADHD, niet voor volwassenen. Er zijn aanwijzingen dat methylfenidaat bij volwassenen ernstige bijwerkingen kan geven.

De registratie voor volwassenen is wel aangevraagd maar door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) niet goedgekeurd op grond van een beperkte werkzaamheid die niet opweegt tegen de kans op ernstige bijwerkingen. Toch wordt het in toenemende mate door volwassenen gebruikt en dat baart het CBG zorgen.

Meer bijwerkingen bij volwassenen

Tot februari 2017 zijn er bijna 1200, vooral ernstige, meldingen van vermoede bijwerkingen bij Lareb geregistreerd. Hart- en vaataandoeningen, depressie, angst, zelfmoordneigingen en slapeloosheid zijn veel gemeld. Bijna de helft van de meldingen vonden plaats bij volwassenen en daarbij zaten 3 sterfgevallen. Niet zeker is dat die te wijten zijn aan methylfenidaat omdat deze patiënten meer geneesmiddelen gebruikten.

Richtlijnen

De richtlijn ADHD bij kinderen van het NHG is van toepassing voor patiënten onder de 18 jaar. Het NHG heeft geen richtlijn voor volwassenen met ADHD. De richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie adviseert methylfenidaat als eerste keus medicamenteuze behandeling voor volwassenen met ADHD.

Huisartsen

Het NHG raadt aan om als huisarts geen methylfenidaat bij volwassen patiënten te starten en alleen te herhalen mits hij zich daartoe deskundig voelt, een overdracht met (controle) instructie van de behandelend psychiater ontvangt en de mogelijkheid heeft om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen.

Huisartsen die (herhaal)recepten met methylfenidaat uitschrijven zijn volledig verantwoordelijk, ook voor de controles (KNMG Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, 2010). Laat patiënten met vragen contact op nemen met de arts die de behandeling gestart is en adviseer patiënten om hun behandeling niet te wijzigen zonder overleg.

Meer informatie