U bent hier

Medicamenteuze overtijdbehandeling veilig en effectief in de eerste lijn, maar mag nog niet worden toegepast door de huisarts

4 maart, 2016

Het NHG heeft vastgesteld dat medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) veilig en effectief in de eerste lijn kan worden toegepast. Voordat huisartsen deze behandeling in de praktijk kunnen aanbieden, moeten echter eerst de wet- en regelgeving en financiële randvoorwaarden landelijk geregeld zijn. Tot die tijd raadt het NHG toepassing van medicamenteuze OTB in de huisartsenpraktijk af.

De huidige evidence toont dat vroege medicamenteuze OTB door de huisarts effectief en veilig kan worden toegepast mits de huisarts de vrouw wijst op het grote belang en de noodzaak van nacontrole. Het besluit om een zwangerschap wel of niet door te laten gaan is een ingrijpende beslissing waarbij de huisarts de vrouw kan ondersteunen.

Het is belangrijk om de vrouw zorgvuldig te begeleiden zodat ze gehoord en gekend wordt in haar keuzeproces. Er zijn geen inhoudelijke argumenten om vrouwen niet zelf te laten kiezen tussen behandeling in een ziekenhuis, in een abortuskliniek of medicamenteuze OTB via de huisarts.

Inhoudelijk standpunt

Aanleiding voor het NHG-Standpunt is de registratie van Sunmedabon® voor medicamenteuze OTB in mei 2015 in Nederland. Vragen vanuit de beroepsgroep en de overheid hebben ertoe geleid dat het NHG een inhoudelijk standpunt heeft opgesteld. Het is geen richtlijn over het beleid bij ongewenste zwangerschap. Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijn van de NVOG ‘Zwangerschapsafbreking tot 24 weken’ en de Leidraad voor huisartsen: Onbedoelde zwangerschap.

Meer informatie