U bent hier

LINKH stopt, NHG en ABC1 zetten kwaliteitsborging voort

Man en vrouw in overleg achter laptop

1 juli, 2021

LINKH, het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg, is per 1 juli 2021 gestopt. De werkzaamheden van LINKH zijn overgedragen aan het NHG en aan het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. Het NHG zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en kwaliteitsborging via het bij- en nascholingssysteem van de EKC-toetsgroepen en de Perifeer Accreditatie Medewerkers (PAM).

Vanwege verdere verzelfstandiging van de regionale nascholingsorganisaties, richtte LINKH zich de afgelopen jaren vooral op de inhoudelijke ondersteuning van de PAM en de Erkend kwaliteitsconsulent (EKC). Het NHG neemt deze ondersteuning over en gaat samen met het ABC1 onder andere de jaarlijkse Kwaliteitsdag voor PAM organiseren, evenals terugkerende PAM-bijeenkomsten gericht op intervisie en nascholing. Ook zal het NHG de samenwerking met de PAM-buitenland oppakken. Zij accrediteert de toetsgroepen voor huisartsen die in het buitenland werken.

Contact houden met de regio

De PAM behouden, als verlengde arm van het ABC1, de taken van het accrediteren van nascholing in samenwerking met de regionale nascholingsorganisaties en het ondersteunen van de EKC. Het NHG wil via de PAM, als verbindende schakel, contact houden met de regio’s over deskundigheidsbevordering en nascholing voor huisartsen.

Dank voor jarenlange inzet

Het NHG-bestuur bedankt LINKH voor de prettige samenwerking en de jarenlange inzet voor het kwaliteitsbeleid en deskundigheidsbevordering door en voor huisartsen. Het NHG heeft alle vertrouwen in de samenwerking met ABC1 en de 3 coördinerende PAM als voorlopig aanspreekpunt namens het PAM-netwerk.

Meer informatie