U bent hier

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

Laboratorium buisjes in houder

6 januari, 2021

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Twee hoofdstukken zijn herzien: Neonatale icterus en Overgevoeligheid.

Richtlijnen voor samenwerking

De Landelijke Eerstelijns Afspraak Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. Per aandoening en laboratoriumbepaling wordt informatie gegeven over indicatie voor aanvragen, achtergronden van de bepaling (o.a. testeigenschappen en verstorende factoren), referentie- en afkapwaarden en beleid bij afwijkende uitslagen.

Gebaseerd op NHG-Standaarden en andere richtlijnen

De LESA is grotendeels gebaseerd op NHG-Standaarden en, als deze niet beschikbaar zijn, andere algemeen geaccepteerde richtlijnen.

Onderdeel

Wijzigingen

Neonatale icterus

 • Als een zuigeling > 3 weken na de geboorte nog geel ziet, heeft de huisarts 2 mogelijkheden: 
  • verwijzen naar de kinderarts  
  • bepaling van de totale serumconcentratie bilirubine (TSB) en van de serumconcentratie geconjugeerde bilirubine 

Overgevoeligheid

 • Er wordt niet meer standaard onderzoek gedaan naar inhalatieallergenen bij volwassenen met aanwijzingen voor astma, maar alleen: 
  • wanneer de anamnese voor een eventuele allergische oorzaak onduidelijk is 
  • bij onvoldoende astmacontrole ondanks medicatie (dus: altijd vóór verwijzing naar de longarts) 
 • Een positieve allergeenspecifieke IgE-test zonder anamnestisch aanwijzingen voor een allergie wijst op sensibilisering, maar van een klinisch relevante allergie is dan geen sprake. 

Patiëntinformatie Thuisarts.nl 

De teksten op Thuisarts.nl over overgevoeligheid worden waar nodig aangepast. Over neonatale icterus is een tekst in de maak.

Totstandkoming

De LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek wordt onderhouden door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).