U bent hier

Kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ opgenomen in Register

5 maart, 2020

Het Zorginstituut Nederland heeft op 11 februari 2020 de ‘Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten’ ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Met deze inschrijving is een lang traject van herziening van de richtlijn uit 2008 afgerond. De herziening is uitgevoerd door, en in samenspraak met, het zorgveld. Ook het NHG heeft hieraan meegewerkt.

De herziene richtlijn is door een breed palet aan koepels vastgesteld, dit heeft geresulteerd in het verzoek om de richtlijn op te nemen in het Kwaliteitsregister. U vindt de richtlijn en aanvullende documenten op de website van het Zorginstituut Nederland.

Uitwisselen (medicatie)gegevens

De richtlijn heeft betrekking op het uitwisselen van medicatiegegevens (zoals geneesmiddelen en hun dosering) en op het stoppen of wijzigen van een voorschrift. Maar ook op de uitwisseling van aanvullende gegevens die van belang zijn voor de medicatieveiligheid, zoals geneesmiddelovergevoeligheden, contra-indicaties of relevante laboratoriumuitslagen.

De richtlijn stelt dat behandelaars zeker moeten stellen dat medebehandelaars geïnformeerd worden over nieuwe informatie dan wel wijzigingen in bestaande informatie. Dit geldt in ieder geval richting de huisarts en de ‘aangewezen’ apotheker. Hoe dit informeren uiteindelijk plaatsvindt hangt af van de (landelijke) technische mogelijkheden en kan waar nodig regionaal op maat worden ingevuld.

Bij de richtlijn is een globaal implementatieprogramma opgesteld. Voor alle betrokken partijen is duidelijk dat de invoering complex is en enige jaren zal beslaan.