U bent hier

Kwaliteitsnorm tolkgebruik: hulp bij keus voor professionele tolk

10 maart, 2014

Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De vandaag gepubliceerde Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg, biedt zorgverleners hulp bij het maken van deze keus.

De kwaliteitsnorm is opgesteld door diverse zorgpartijen en patiënten- en cliëntenorganisaties*. Deze norm helpt hulpverleners om een zorgvuldige afweging te maken over de inzet van professionele tolken.

Zorg in begrijpelijke taal

Om patiënten goed te kunnen behandelen is het cruciaal dat een zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Als een zorgverlener een anderstalige patiënt tegenover zich heeft, zal hij inschatten of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Zo ja, dan schakelt de zorgverlener een tolk in. Dat kan een informele tolk zijn, maar soms is de inzet van een professionele tolk noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen bieden.

Bij het maken van deze keus spelen allerlei afwegingen een rol. Het hangt af van het werkveld, de omstandigheden en van de zorgvraag. En natuurlijk van de wens van de patiënt. Wil die zelf iemand meenemen om te tolken en is deze persoon voldoende in staat om de klachten van de patiënt te verwoorden? De kwaliteitsnorm brengt dit soort afwegingen in kaart aan de hand van een aantal praktische vragen. Dit helpt zorgverleners om gepast en doelmatig met tolkeninzet om te gaan.

De betrokken organisaties zullen zich de komende tijd inzetten voor de implementatie van deze kwaliteitsnorm onder de beroepsbeoefenaars en patiënten.

Onderzoek Tolkenvergoeding

Op 1 januari 2012 schafte minister Schippers de financiering voor de tolkendienst af. Zorgorganisaties vrezen dat dit de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloedt.

Het Nivel is gevraagd een offerte uit te brengen om te onderzoeken in welke situaties het noodzakelijk is om professionele tolken bij zorg aan anderstaligen in te zetten en wat de gevolgen zijn als er geen tolk wordt ingezet.

Meer informatie

Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg.

*De kwaliteitsnorm is opgesteld door KNMG, KNOV, LHV, NHG, NIP, NPCF, NVvP op initiatief van Pharos.