U bent hier

Antibioticakuur wel afmaken

28 juli, 2017

Gisteren was naar aanleiding van het verschijnen van een opiniestuk in het British Medical Journal (BMJ) media-aandacht voor het al dan niet afmaken van een antibioticumkuur. De veronderstelling dat het voortijdig stoppen van een antibiotica kuur leidt tot resistentie van bacteriën, zou namelijk niet bewezen zijn.

Hoewel het NHG het ontbreken van dit bewijs niet betwist, wordt toch geadviseerd om vast te houden aan de richtlijnen in de NHG-Standaarden. Deze zijn al gericht op zo kort mogelijke duur van antibiotische behandeling en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

De Britse onderzoekers betwijfelen in de BMJ het advies om antibioticakuur altijd af te maken. Dat advies zou namelijk niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs. Zij stellen dat patiënten misschien beter het advies kunnen krijgen om te stoppen als ze zich beter voelen.

Het NHG heeft volgende de boodschappen afgegeven:

  1. Nederlandse huisartsen zijn al zeer terughoudend met het voorschrijven van antibiotica en zijn daarin een van de koplopers in Europa.
  2. Voor het terugdringen van antibioticaresistentie is het vooral belangrijk om alleen antibiotica voor te schrijven indien dat strikt noodzakelijk is. De NHG-Standaarden geven, op grond  van wetenschappelijk bewijs, de indicaties en de middelen van eerste keuze. Daarbij is al gekozen voor zo kort mogelijke kuren.
  3. Omdat de effectiviteit van nog kortere kuren (nog) niet onderbouwd is, adviseert het NHG om vooralsnog vast te houden aan de adviezen in de NHG-Standaarden.
  4. Wanneer een patiënt bij vermindering van klachten voortijdig een antibioticumkuur wil stoppen, wordt geadviseerd eerst daarover contact op te nemen met de huisarts. Bij de afweging of de kuur eerder gestopt kan worden, moet rekening worden gehouden met de aard van de infectie en de omstandigheden van de patiënt (zoals verminderde weerstand en comorbiditeit).

Meer informatie