U bent hier

Kinderen met acute hepatitis met onbekende oorzaak

26 april, 2022

Sinds april zijn wereldwijd 169 gevallen van acute hepatitis gemeld bij kinderen onder de 16 jaar. Huisartsen wordt gevraagd alert te zijn op kinderen die zich presenteren met icterus, andere tekenen van hepatitis of leverfalen. Zet bij het vermoeden van hepatitis een laagdrempelig laboratoriumonderzoek (ASAT/ALAT) in, bij voorkeur in overleg met de kinderarts.

Verwijs de patiënt bij verhoogde transaminases naar de kinderarts. Bij icterus in combinatie met sufheid, bestaat er mogelijk hepatische encephalopathie en is (in overleg met kinderarts) een spoedverwijzing naar een academisch ziekenhuis geïndiceerd.

Situatie wereldwijd

Alle kinderen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, bij 17 was een levertransplantatie noodzakelijk. Wereldwijd is er 1 overlijden gemeld. In Nederland zijn er momenteel 4 kinderen gemeld vanuit het UMCG (het nationale levertransplantatiecentrum voor kinderen). 3 van de 4 kinderen hebben een levertransplantatie ondergaan in maart en april 2022. Normaal ondergaan 2 tot 4 kinderen per jaar een levertransplantatie. 

 

Belangrijkste aandachtspunten 

  • Wees alert op kinderen die zich presenteren met tekenen van hepatitis, zoals icterus, donkere urine. Vaak begint het beeld met algeheel ziekzijn, braken, buikpijn en soms koorts. 

  • Vraag in dat geval laagdrempelig laboratoriumonderzoek aan naar hepatitis (ASAT / ALAT); verwijs patiënt bij verhoogde transaminasewaarden naar de kinderarts. 

  • Bij icterus in combinatie met sufheid, bestaat er mogelijk hepatische encephalopathie en is (in overleg met een kinderarts) een spoedverwijzing naar een academisch ziekenhuis geindiceerd 

Diagnostiek voor hepatitis A-E negatief 

Bij alle getroffen kinderen, zowel in andere landen als in Nederland, is de diagnostiek voor hepatitis A-E negatief. In sommige gevallen is wel SARS-CoV-2 en/of adenovirus aangetoond. De rol van deze aangetoonde virussen is nog onduidelijk. Er zijn tot op heden geen epidemiologische risicofactoren geïdentificeerd. Er wordt momenteel op grote schaal aanvullende diagnostiek ingezet naar andere infectieziekten, chemische markers en toxinen. Vooralsnog is de oorzaak van de acute hepatitis dan ook onbekend.

 Meer informatie 

Wilt u meer weten? Lees dan verder op: UKHSA, UMCGWHO, ECDC, SSI, Alabama Public Health, media.