U bent hier

Urgente kennisvragen samengebracht in Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde

2 juli, 2021

Het NHG heeft de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde uitgebracht. Uit een lijst van in totaal 163 kennislacunes is een breed gedragen top 10 met belangrijke kennisvragen over COVID-19 voor de eerste lijn geprioriteerd. Met deze kennisagenda wordt het belang en de urgentie om verder onderzoek te doen naar COVID-19 onderstreept. Onderzoek is relevant om kwalitatief goede en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor COVID-19 patiënten in de eerste lijn te blijven leveren.

De groeiende overtuiging is dat het SARS-CoV-2-virus niet verdwijnt, maar endemisch zal worden. Er is daarom behoefte aan meer kennis over de diagnostiek, pathogenese, behandeling en nazorg. Ook huisartsen hebben nog veel vragen over COVID-19. Het NHG heeft de meest relevante en urgente kennisvragen samengevoegd in de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde

> Download de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde (PDF) 

Voor de kennisagenda is bij veel partijen uitgevraagd wat zij missen aan kennis rond COVID-19. In een online prioriteringsbijeenkomst is de uiteindelijke top-10 opgesteld. Deze vragen gaan zowel over de zorg voor patiënten met acute COVID-19 als over patiënten met ‘long-covid’.

Focus op de belangrijkste vragen

De kennisagenda COVID-19 onderstreept het belang van het doen van wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19. Het kan onderzoeksfinanciers, beleidsmakers en het wetenschappelijke veld helpen focussen op díe vragen die voor huisartsen in de praktijk het belangrijkst zijn.