U bent hier

Informatiestandaard ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

7 augustus, 2020

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten kunnen de samenvatting van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Dat maakte Nictiz deze week bekend. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk. Inhoudelijk is voor deze uitwisseling de NHG-richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost - ambulancedienst – afdeling Spoedeisende Hulp uitgangspunt.

Het NHG neemt deel aan het project Gegevensuitwisseling Acute Zorg (GAZ), dat getrokken wordt door InEen en PFN. Het doel is om de gegevensuitwisseling bij spoedeisende situaties tussen huisarts, HAP, meldkamer, ambulance en SEH op gang te krijgen. Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom is in de richtlijn Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp vastgelegd dat SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een samenvatting van de medische gegevens uit het huisartsdossier mogen ophalen. Zo hebben acute zorgverleners op ieder tijdstip van de dag toegang tot de benodigde recente medische gegevens, zoals klachten, aandoeningen, medicatiegegevens (tot 4 maanden terug) en meetwaarden (afgelopen 4 maanden).

Meer informatie

Nictiz nieuws: Informatiestandaard voor het ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed