U bent hier

Implementatie Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ geen consequenties voor huisartsen

17 december, 2021

Per 1 januari 2022 wordt het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) geïmplementeerd. Het LKS beschrijft kwaliteitsnormen waaraan GGZ aanbieders in de curatieve GGZ moeten voldoen.

Het LKS onderscheidt 4 categorieën complexiteit van situaties (A, B, C en D) waartoe een zorgproces kan behoren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen laagcomplexe en hoogcomplexe problematiek en laagcomplex en hoogcomplex zorgaanbod.

De implementatie van het LKS en de indeling in complexiteit zijn alleen van toepassing op de GGZ en hebben geen gevolgen voor de huisartsenzorg. Voor huisartsen blijven de reeds bestaande verwijsafspraken met de GGZ van toepassing.

Meer informatie over het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ.