U bent hier

Ideeën gezocht voor onderzoek alledaagse ziekten

19 juli, 2021

De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten nodigt u uit om ideeën in te dienen voor een onderzoeksproject op het gebied van alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk. Het thema van de ronde 2021 is ‘Alledaagse aandoeningen bij vrouwen’.

Waarom is onderzoek naar alledaagse aandoeningen zo belangrijk?

Alledaagse ziekten zijn aandoeningen waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken en die geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid. Doorgaans kan de huisarts de aandoening zelf behandelen, is er een goede prognose en is het geen chronische ziekte. Huisartsen besteden een belangrijk deel van hun werktijd aan alledaagse aandoeningen. Voor een goede onderbouwing van het behandelen van veelvoorkomende, alledaagse aandoeningen en klachten is wetenschappelijk onderzoek nodig.

Alledaagse aandoeningen bij vrouwen

Sommige alledaagse aandoeningen komen alleen voor bij vrouwen. Het zijn kwalen waarvan ze misschien zelf zeggen: ‘Ach, het hoort er nu eenmaal bij.’ Maar deze gewone ongemakken zorgen wel voor (terugkerend) verminderd levensplezier, school- en werkverzuim of zelfs voor een opname in het ziekenhuis.

Binnen het thema van deze subsidieronde is er een voorkeur voor de volgende onderwerpen:

  1. misselijkheid in de zwangerschap
  2. vaginale klachten na de overgang
  3. hevig bloedverlies bij menstruatie

Inhoud projectidee 

Het projectidee bevat een korte beschrijving van doel, relevantie, haalbaarheid, plan van aanpak en geschat budget. Uw idee beschrijft hoe de resultaten van uw onderzoek de gezondheid en het welbevinden van vrouwen kunnen verbeteren. Ook moeten de resultaten implementeerbaar zijn in de huisartsenpraktijk. Bij voorkeur via opname in de NHG- Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen. Ook wordt binnen het project aandacht besteed aan diversiteit.  

Hoe dient u uw projectidee in?

Aanvragen kunt u uiterlijk 15 september 2021 indienen bij het Fonds: info@fondsalledaagseziekten.nl.

Zie voor meer informatie de website van het Fonds Alledaagse Ziekten.