U bent hier

Huisartsenorganisaties pleiten voor meer onderzoek naar digitale zorg

7 juli, 2020

In de aanloop naar het debat over de curatieve zorg hebben huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Ook is aandacht gevraagd voor een betere betrokkenheid van huisartsen bij (on)zinnige zorgtrajecten.

Door de coronacrisis heeft de digitalisering in de huisartsenpraktijk een grote vlucht genomen. Het is goed om te zien dat beeldbellen en e-consulten er voortaan bij horen in de huisartsenpraktijk. Daarbij ging veel goed, maar niet alles. In een brief aan de Tweede Kamer is aandacht gevraagd voor de praktijkervaringen van huisartsen. Om maatwerk in de huisartsenpraktijk te kunnen bieden, is het belangrijk te achterhalen wat wel en niet werkt, bij welke doelgroepen, klachten en aandoeningen. Daarom hebben we de minister gevraagd om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van digitaal zorg verlenen.

Beter geïnformeerd om samen te beslissen 

De coronacrisis heeft de discussie over zinnige en onzinnige zorg doen oplaaien. Het NHG vindt het belangrijk dat deze discussie onder regie van het Zorg Instituut Nederland wordt gevoerd, in nauwe samenwerking met NHG, LHV en InEen als vertegenwoordigers van de huisartsensector.

Juist de huisarts kan helpen om onzinnige zorg te voorkomen. Daarvoor is, naast digitalisering en technologische ondersteuning, ook meer tijd en aandacht voor de patiënt nodig. Met een patiënt bespreken in hoeverre een ingreep echt gaat helpen en welke andere opties er zijn, vereist intensiever overleg. Steeds meer patiënten weten hun weg te vinden naar de website Thuisarts.nl. Met een goed zelfzorgadvies kan een bezoek aan de eigen huisarts of huisartsenpost zo mogelijk worden voorkomen.

Met behulp van nieuwe technologieën kunnen we de huisartsenzorg verder verbeteren door patiënten beter te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Met Thuisarts.nl is het mogelijk patiënten gerichter te informeren. Daarvoor is doorontwikkeling van Thuisarts.nl noodzakelijk.