U bent hier

Herziene richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie

28 juni, 2021

De richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie is herzien. Deze richtlijn bevat aanbevelingen voor (de terugkeer naar) werk bij volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Aanbevelingen die relevant zijn voor de huisarts worden bij herziening in de NHG-Standaarden Beroerte en Hoofdtrauma opgenomen.

NAH omvat een beschadiging van de hersenen (bijvoorbeeld na een beroerte, hoofdtrauma of ontsteking van de hersenen) en kan grote impact hebben op het functioneren van de patiënt. Een groot deel van de mensen met traumatisch hersenletsel, maar ook niet-traumatisch hersenletsel (ongeveer 5 tot 10%), bevinden zich in de werkzame leeftijd (18-67 jaar) ten tijde van het oplopen van het letsel.

Interventies per fase

In de richtlijn NAH en arbeidsparticipatie is de informatie over de regelgeving rondom sociale zekerheid geactualiseerd; daarnaast is een module toegevoegd over patiënten zonder werkgever. Per fase (acuut, herstel, bijna-aan-het-werk en de lange termijn) zijn interventies voor arbeidsparticipatie beschreven. Ook worden aanbevelingen gedaan om de terugkeer naar werk te voorspellen.

In de richtlijn staan de rollen van de verschillende betrokken professionals beschreven, zoals de revalidatiearts, bedrijfsarts en huisarts. De rol van de huisarts bestaat er voornamelijk uit om de gevolgen van NAH te herkennen en zo nodig te verwijzen naar arbeidsgerichte interventies.

De richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen herzien en geautoriseerd door de betrokken (beroeps)organisaties.

Voorlichting Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl is patiënteninformatie over de volgende gerelateerde onderwerpen te vinden:

NHG en FMS werken aan nieuwe patiënteninformatie voor op Thuisarts.nl over hersenschade en werk.