U bent hier

HCQ-(combinatie)therapie afgeraden bij COVID-19 in de eerste lijn

28 augustus, 2020

Er zijn veel vragen over de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapie voor COVID-19. Hierbij gaat het onder andere om hydroxychloroquine (HCQ), eventueel als combinatietherapie met andere middelen, zoals azitromycine (AZT) en zink. Vanuit het NHG is een literatuuronderzoek verricht naar het effect van deze middelen als behandeling bij patiënten in de eerste lijn met (een vermoeden van) COVID-19. Het advies van het NHG is om HCQ-(combinatie)therapie niet te gebruiken bij de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.

Bij dit advies weegt mee dat er een kans op potentieel ernstige bijwerkingen is, met name op cardiaal gebied. Dit risico is groter bij HCQ-AZT-combinatietherapie. De aanbevelingen, methodologie en details van de onderzoeken vindt u in het corona dossier

In totaal werden twee gerandomiseerde onderzoeken en drie observationele onderzoeken geïncludeerd. De kwaliteit van bewijs van de beschikbare onderzoeken was laag tot zeer laag, met name door methodologische tekortkomingen en uitval van patiënten. Er werd gekeken naar het aantal ziekenhuisopnamen, kans op overlijden, ernst van de symptomen en de snelheid van herstel. Hierbij werd geen effect aangetoond van HCQ-(combinatie)therapie bij de onderzochte patiëntengroep.

Hiermee is er geen reden voor aanpassing van de bestaande richtlijnen en werkwijzen rondom corona. Het NHG blijft de ontwikkelingen en resultaten uit lopend onderzoek op de voet volgen.

Download NHG-Advies Hydroxychloroquine bij COVID-19 in de eerste lijn (pdf)