U bent hier

Grote zorgen om tekort aan geneesmiddelen voor COVID-19-patiënten

30 maart, 2020

Steeds meer geneesmiddelen zijn minder of niet beschikbaar, met name op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. In een brief aan minister van Rijn zeggen huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen en openbaar apotheker(s) zich grote zorgen te maken daarover. Een tekort aan dergelijke geneesmiddelen maakt het zeer lastig voor huisartsen om (COVID-19)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen.

De situatie is volgens NHG, LHV en de andere ondertekenaars zo zorgelijk, omdat huisartsen de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen vanuit de thuissituatie of in verpleeghuizen goed moeten kunnen leveren vanuit de eerste lijn. Deze vraag naar palliatieve zorg in de komende periode zal ook vanuit de eerste lijn toenemen. Daarom moet niet alleen de medicamenteuze zorg vanuit de ziekenhuizen, maar ook vanuit de thuissituatie goed geborgd blijven en verantwoord kunnen worden uitgevoerd door de huisarts. Van huisartsen en (openbaar) apothekers komen signalen dat er een tekort is en/of dreigt aan onder andere amoxicilline, orale antibiotica, luchtwegverwijders en geneesmiddelen bij palliatieve sedatie zoals morfine en midazolam.

Partijen willen op korte termijn overleg met het Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen (CbBG) over de zorgen, om informatie uit te wisselen en maatregelen te bespreken. Ook bij de Tweede Kamer hebben wij onze zorgen onder de aandacht gebracht in de aanloop naar het debat op woensdag 1 april a.s.