U bent hier

Griepvaccinatie veilig en effectief bij chemotherapiepatiënten

15 september, 2016

De jaarlijkse griepvaccinatie verkleint de kans op griep en is onder andere geïndiceerd bij patiënten die chemotherapie krijgen. Op dit moment wordt ongeveer de helft van de oncologiepatiënten gevaccineerd tegen griep. Deze patiënten hebben door hun aandoening en/of behandeling een afgenomen conditie en afweer. De griepvaccinatie is daarom juist voor patiënten die chemotherapie krijgen, extra van belang.

Patiënten die chemotherapie krijgen, zijn extra vatbaar voor griep en de complicaties daarvan, wat kan leiden tot een ernstiger beloop en hogere sterfte. Griep kan bij deze patiënten dwingen tot uitstel van hun oncologische behandeling. De griepvaccinatie vermindert bij hen de kans op griep en de complicaties daarvan.

Werkzaamheid

In verschillende onderzoeken is aangetoond dat het in Nederland gebruikte geïnactiveerde griepvaccin bij deze patiënten veilig en effectief is. Hoewel de respons op de vaccinatie tijdens chemotherapie verminderd kan zijn, ontwikkelt een substantieel deel van de gevaccineerden desondanks beschermende antistoffen. Het griepvaccin kan niet tot een vaccingerelateerde infectie leiden, omdat geïnactiveerde virusbestanddelen worden gebruikt. De bijwerkingen zijn daarom vergelijkbaar met die van gezonde volwassenen.

Vaccinatiebeleid

Het advies is om bij voorkeur te vaccineren vóór de eerste chemokuur. Wanneer dit niet mogelijk is, kan ook vlak voor, tijdens of na de chemotherapie gevaccineerd worden. Dit geldt voor elke vorm van chemotherapie bij patiënten met een solide maligniteit. Dit beleid geldt ook wanneer de griepvaccinatiecampagne al voorbij is en als niet-gevaccineerde patiënten vóór of tijdens het griepseizoen starten met chemotherapie.

Extra aandacht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) besteden dit jaar extra aandacht aan het belang van de griepvaccinatie bij patiënten die chemotherapie krijgen. In het najaar ontvangen alle oncologiecentra informatiemiddelen, zoals posters en folders, voor hun bezoekers. Voor de griepvaccinatie verwijst de oncoloog de patiënten door naar de huisarts.

Meer informatie

Voor meer informatie over griepvaccinatie bij chemotherapiepatiënten: