U bent hier

Fluorchinolonen: verhoogd risico op lekkende hartkleppen

2 november, 2020

Bij gebruik van alle fluorchinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, ofloxacine, norfloxacine, moxifloxacine en delafloxacine) bestaat een tweevoudig verhoogd risico op lekkende hartkleppen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze ernstige bijwerking eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.

Het verhoogde risico op lekkende hartkleppen geldt bij orale toediening, voor injecties en bij inhalatie. Aanwezigheid van extra risicofactoren zoals al bestaande lekkende hartkleppen of een aangeboren hartklepziekte, endocarditis, reumatoïde artritis, syndroom van Sjögren of het syndroom van Turner verhoogt het risico. Deze melding betreft alle fluorchinolonen. Het CBG meldt dat de productinformatie wordt aangepast. Het risico is nieuw en we gaan dit nog verwerken in de NHG-Standaarden en het NHG-Formularium.

Advies aan de huisarts 

Instrueer patiënten die een fluorchinolon voorgeschreven krijgen om direct contact op te nemen bij dyspneu klachten, nieuw ontstane hartkloppingen of bij oedeem van buik of ondersten ledematen. Eerder waarschuwde CBG al voor verhoogde kans op een peesontsteking, gescheurde pees, spierpijn, spierzwakte, gewrichtspijn, gezwollen gewricht en/of loopstoornissen of bij opeens last van zenuwpijn, slapeloosheid, depressie, vermoeidheid, geheugenstoornis, vermindering van het zicht, de smaak, de reuk en/of het gehoor bij gebruik van een fluorchinolon

Pas op bij patiënten die gelijktijdig systemisch worden behandeld met corticosteroïden.

Behandeling

Het NHG beveelt fluorchinolonen alleen in specifieke situaties aan en in de regel niet als 1e keus. De fluorchinolonen ciprofloxacine, levofloxacine, ofloxacine zijn opgenomen in diverse NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen:

Bijwerkingen melden

We adviseren huisartsen om vermoede bijwerkingen te melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. 

Meer informatie