U bent hier

Eigen inbreng patiënt bevorderen met het Individueel Zorgplan (IZP)

29 april, 2014

Het NHG heeft -in samenwerking met Vilans, het NPCF, een aantal patiënten en brancheorganisaties en softwareleveranciers- een plan van eisen opgesteld voor een individueel zorgplan (IZP). Voor de uitwisseling van gegevens is het van belang om een vast format te gebruiken. Daarvoor heeft het NHG een model voor registratie ontwikkeld.

Het individueel zorgplan is een overzicht van afspraken van de patiënt en de zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de patiënt. De basis van het IZP is het gesprek met de patiënt over de behandeling die het best bij hem en zijn situatie.

Patiënt beslist mee

De patiënt krijgt met een individueel zorgplan meer kennis over zijn ziekte en kan meebeslissen over de behandeling. Zo vergroot hij zijn eigen controle en zelfmanagement. Voor huisarts en praktijkondersteuner is het overzicht van doelen en afspraken een middel om de betrokkenheid van de patiënt in het zorgproces te bevorderen

Gereedschap

Het is niet nodig om voor alle patiënten een eigen IZP te maken, maar het kan goede diensten bewijzen bij ingewikkelde problematiek, vooral wanneer meerdere zorgverleners bij eenzelfde patiënt betrokken zijn. Het is gereedschap waarmee de zorg voor sommige patiënten gemakkelijker wordt gemaakt en te gebruiken naar eigen behoefte: zo klein als kan en zo groot als nodig.

Plan van eisen

Wathoudt een IZP in?Wat moet de patiënt ermee kunnen? Wat moet de zorgverlener ermee kunnen? Deze en andere vragen zijn eerst beantwoord in het plan van eisen. Verder zijn de uitgangspunten, functionaliteitseisen en de fasen in het zorgproces met bijbehorende informatiebehoeften beschreven.

Pilot registratiemodel

Voor de ontwikkeling van een registratiemodel is een pilot uitgevoerd in zeven huisartsenpraktijken. De bevindingen van de softwarebouwers, de zorgverleners en de patiënten zijn geëvalueerd en worden verwerkt bij de verdere ontwikkeling van het model. dat aansluit bij HIS en KIS, zonder dubbelregistratie. Het registratiemodel zal voor de zomer ter beschikking komen van HIS- en KIS-leveranciers. Het NHG kijkt in de loop van het jaar naar uitbreidingen op het model, bijvoorbeeld een koppeling met episodes en persoonlijke streefwaarden.

Meer informatie

Het NHG biedt scholing en ondersteunende materialen voor het bevorderen van zelfmanagement, adequate dossiervorming en digitale gegevensuitwisseling. In het webdossier IZP staan alle diensten en producten op dit gebied bij elkaar.