U bent hier

Eerste huisartsenpraktijken ontvangen volgende week AstraZeneca-vaccin

11 februari, 2021

Na de aankondiging eerder deze week dat huisartsenpraktijken in Zeeland als eerste het covid-19-vaccin van AstraZeneca zullen ontvangen, hebben we nu gehoord dat ook de provincies Limburg en Brabant onverwacht snel al vaccins kunnen gaan bestellen. Daarnaast is de doelgroep die de huisartsen met deze eerste leveringen gaan vaccineren nader gespecificeerd.

Het RIVM bepaalt welke regio’s op welk moment vaccin ontvangen op basis van onder andere de beschikbare hoeveelheid. Zij hebben nu aangegeven de drie zuidelijke provincies in de komende weken te kunnen beleveren. Huisartsen in Zeeland begin volgende week, huisartsen in Limburg halverwege volgende week en huisartsen in Brabant de week daarna.
De huisartsen in deze regio’s zijn daarover geïnformeerd door de LHV en door de SNPG, bij wie zij het vaccin kunnen bestellen.

Aanscherping doelgroep

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 65-minners, startend met de oudsten, en voor bepaalde niet-immuun-gecompromitteerde patiëntengroepen met een hoog-COVID-19-risico. 

De huisartsen zullen met hun eerste levering de volgende patiëntengroepen uitnodigen voor vaccinatie:

  • Patiënten geboren in 1956 en 1957;
  • De volgende niet immuun-gecompromitteerde patiënten met een hoog-COVID-19 risico: 
    • de u bekende morbide obese patiënten (BMI > 40), geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en 64 jaar).
    • de u bekende thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en de 64 jaar).

In de NHG-praktijkhandleiding vindt u informatie over het selecteren van deze doelgroep.

De derde hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad in haar advies benoemde, zijn patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is. Deze groep is voor huisartsen niet gemakkelijk te identificeren binnen de patiëntenpopulatie. Deze groep is wel goed in beeld bij hun behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarom zullen mensen binnen deze patiëntgroep door de medisch specialist worden uitgenodigd voor vaccinatie.

Vaccinatie praktijkpersoneel

Met de eerste levering vaccins kunnen huisartsenpraktijken ook hun praktijkpersoneel vaccineren, vanuit de afspraak “wie vaccineert, wordt eerst zelf gevaccineerd”.

Medewerkers van praktijken die pas later dan februari vaccins ontvangen, worden uitgenodigd om te worden gevaccineerd door de GGD, zodat zij niet hoeven te wachten op de levering aan hun praktijk.  

Bestellen

Het bestellen van vaccins gaat via de bestelapplicatie van de SNPG. Alle praktijken die bekend zijn bij de SNPG krijgen een bericht van de SNPG wanneer bestellen in hun regio mogelijk is. Als LHV zullen we u hier ook op wijzen, zodra wij weten over welke regio’s wanneer aan de beurt zijn. 

Praktijken hoeven voor deze doelgroepen maar één keer te bestellen. U berekent de omvang van deze doelgroep en geeft dat aantal door aan de SNPG. Zij zorgen dan dat u ook voor de tweede prik weer evenveel vaccin ontvangt als bij de eerste levering. 

Registratie

De vaccinatie van patiënten registreert u in uw HIS volgens de instructies van uw HIS-leverancier. Vanuit het HIS worden vaccinatiegegevens van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, doorgegeven aan het centraal register van het RIVM. 

Vaccinatie van praktijkpersoneel registreert u in de BRBA-app. Als de medewerker geen toestemming geeft, kan de vaccinatie anoniem gemeld worden zodat het RIVM wel zicht houdt op het aantal vaccinaties.

Zie ook het onderdeel Registratie in de praktijkhandleiding. 

Uitvoering: praktijk, lokaal of regionaal

Het is aan huisartsen zelf om te besluiten hoe ze de vaccinatie willen organiseren, of ze dat op praktijkniveau, lokaal met andere praktijken of regionaal willen doen. 

Gebruik voor de organisatie de tips in de praktijkhandleiding en de adviezen over het organiseren van vaccinaties binnen de anderhalvemetermaatregelen. 

Handige bronnen