U bent hier

Dr. Jako Burgers benoemd tot bijzonder hoogleraar in Maastricht

6 juni, 2016

Dr. Jako Burgers, hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bij het NHG, is op 2 juni 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’ aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

Deze strategische leerstoel (0.2 fte) wordt ondergebracht bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde, onderdeel van de School for Public Health and Primary Care (CAPHRI). Inbedding in CAPHRI geschiedt binnen het programma ‘Promoting Health and Personalised Care’ waarvan Prof. Hein de Vries (vakgroep Gezondheidsbevordering) en Prof. Trudy van der Weijden (vakgroep Huisartsgeneeskunde) de programmaleiders zijn. Zowel CAPHRI als het NHG kunnen zich met deze leerstoel profileren door het ontwikkelen en stimuleren van onderzoek en scholing op gebied van richtlijnen en de toepassing op de individuele patiënt.

De gemiddelde patiënt bestaat niet

Richtlijnen vormen een actuele bron van kennis. Ze kunnen gezien worden als instrumenten om vernieuwingen in de zorg te introduceren. Zij gaan meestal uit van een ‘gemiddelde patiënt’, zonder bijzondere kenmerken. In de praktijk is elke patiënt uniek door zijn voorgeschiedenis, sociale context en individuele wensen en voorkeuren. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, vormen richtlijnen een belemmering voor het leveren van persoonsgerichte zorg.

Persoonsgerichte zorg in de praktijk

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de inbreng van het patiëntperspectief en de integratie van gezamenlijke besluitvorming in richtlijnen zoals de NHG-Standaarden. Het onderzoek binnen de nieuwe leerstoel richt zich vooral op de persoonlijke aspecten en uitkomsten van het zorgproces. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop professionals kunnen worden ondersteund om met hulp van richtlijnen persoonsgerichte zorg in de praktijk te leveren.

Samenwerking en ambities

De leerstoel past binnen de ambitie van het NHG om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op gebied van richtlijnontwikkeling in samenwerking met de universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde en onderzoeksinstituten in de eerste lijn. CAPHRI en NHG bundelen hun kennis en kunde in deze leerstoel, en zullen gaan samenwerken in gedeelde onderzoeksprojecten en scholingsmodules. Dit zal naar verwachting leiden tot publicaties, maatschappelijke impact en verbeterde middelen ter ondersteuning van huisarts en patiënt in de praktijk.