U bent hier

DOAC’s en cumarinederivaten gelijkwaardig

31 augustus, 2016

Directe Orale AntiCoagulantia (DOAC’s) zijn een gelijkwaardig alternatief voor cumarinederivaten voor veel patiënten met atriumfibrilleren of diepe veneuze trombose. Dit concludeert het NHG na literatuuronderzoek naar de effectiviteit, bijwerkingen en het gebruiksgemak van deze twee middelen.

DOAC’s zijn sinds enige jaren op de markt. In de tweede lijn worden ze inmiddels op grote schaal voorgeschreven. Dit heeft geleid tot veel vragen van huisartsen. Moet de huisarts dit middel continueren? Kan de huisarts zelf ook DOAC’s voorschrijven? Wat is de mening van het NHG hierover? In het NHG-Standpunt Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig worden al deze vragen beantwoord.

Voor- en nadelen op een rij

Inmiddels zijn er nieuwe onderzoeken verschenen naar de effectiviteit en veiligheid van DOAC’s (bij atriumfibrilleren). Het NHG heeft deze onderzoeken geanalyseerd en de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

 

Voordelen
Nadelen
Cumarinederivaten

Jarenlange ervaring met bewezen effectiviteit, ook bij ouderen en bij nierfalen.

Veel interacties, waardoor instelling (soms) lastig kan zijn.

 

International Normalized Ratio-controles (INR-controles) helpen om therapietrouw te monitoren.

Patiënt is afhankelijk van INR-controles.

DOAC

Even effectief als cumarinederivaten bij voorkómen van trombotische events.

Weinig bewijs bij kwetsbare ouderen.

 

Vaste dosering, waardoor INR-controles niet nodig zijn.

Therapietrouw lastig te monitoren.

 

Consistent beeld van minder hersenbloedingen dan bij gebruik cumarinederivaten, ook in subgroepen.

Toename van maag-/darmbloedingen bij ouderen ten opzichte van gebruik cumarinederivaten.

Aanbevelingen

Cumarinederivaten en DOAC’s kunnen voortaan als gelijkwaardig worden beschouwd. Bij patiënten met een verminderde nierfunctie en bij ouderen is echter terughoudendheid geboden vanwege de kans op maag- en darmbloedingen. De huisarts bepaalt samen met de patiënt welk antistollingsmiddel het geschiktst is. Als patiënten tevreden zijn met de bestaande behandeling, wordt het overzetten van cumarinederivaten naar DOAC’s niet aanbevolen.

Standpunt verwerkt in NHG-Standaarden

In de NHG-Standaard Atriumfibrilleren staat tot nu toe een voorkeur voor cumarinederivaten beschreven. De behandeladviezen in de Standaard Diepe Veneuze Trombose en longembolie sluiten hierop aan. Het standpunt dat ook DOAC’s kunnen worden gebruikt, zal worden verwerkt in deze standaarden, evenals gedetailleerde doseeradviezen, de noodzakelijke taakdelegatie binnen de antistollingsketen en samenwerking met de trombosediensten.

Nieuwe en aangepaste Thuisartsteksten

In de relevante onderwerpen op Thuisarts.nl (Atriumfibrilleren en Trombosebeen) zijn deze nieuwe adviezen verwerkt. Daarnaast is er een geheel nieuwe tekst bij Atriumfibrilleren verschenen: Ik overweeg over te stappen van een cumarine op een DOAC

Meer informatie