U bent hier

De nieuwe NHG-Behandelrichtlijnen

7 juni, 2016

Naast de standaarden over ‘grote’ onderwerpen ontwikkelt het NHG ook richtlijnen over kleinere aandoeningen: de Behandelrichtlijnen (voorheen Farmacotherapeutische Richtlijnen). Hierin vindt u adviezen voor al dan niet medicamenteuze therapie, maar ook aanbevelingen voor de diagnostiek.

Een andere naam

Net als de vroegere Farmacotherapeutische richtlijnen bevatten de Behandelrichtlijnen aanbevelingen voor de huisarts over de behandeling van patiënten met alledaagse en minder alledaagse aandoeningen.
De naam Farmacotherapeutische richtlijn (FTR) dekte de inhoud echter onvoldoende, al was het maar omdat ze ook niet-medicamenteuze adviezen bevatten en de inzet van farmacotherapie bij bepaalde aandoeningen juist werd afgeraden.
Daarom is gekozen voor de nieuwe naam NHG-Behandelrichtlijn. Overigens komen hierin ook adviezen voor de diagnostiek aan de orde.

Onderbouwing van het ‘huisartsenformularium’

De richtlijnen onderbouwen de adviezen uit de NHG-uitgave Farmacotherapie voor de huisarts, in de wandelgangen vaak het ‘NHG-Formularium’ of ‘huisartsenformularium’ genoemd. Om de toegankelijkheid voor u te vergroten, zijn ook de structuur en indeling van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijnen aangepast. Deze volgen nu de opzet van de NHG-Standaarden, zodat u snel de informatie kunt vinden die u zoekt. De Behandelrichtlijnen bestaan uit korte aanbevelingen, gefocust op het beleid. De belangrijkste aanbeveling zijn onderbouwd in eindnoten.

Het ontwikkelingstraject

Ook de manier waarop de Behandelrichtlijnen worden ontwikkeld volgt die van de NHG-Standaarden, zij het in een wat ‘uitgeklede’ vorm. Een werkgroep van de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap stelt de conceptteksten op en gaat daarbij uit van een beperkt aantal zoekvragen over het beleid. Voor achtergronden en (differentiële) diagnostiek wordt waar mogelijk aangesloten bij bestaande richtlijnen en leerboeken.
Bij de knelpuntenanalyse voor de start van het ontwikkelingstraject worden de NHG-Adviesraad Standaarden en de relevante beroeps- en patiëntenverenigingen betrokken. Dat geldt vervolgens ook weer voor de commentaarronde als het ontwikkelingstraject wordt afgesloten. Ook u als huisarts/NHG-lid kunt de Behandelrichtlijnen beoordelen tijdens de commentaarfase; u ontvangt hiervoor accrediteringspunten.
Zodra de ontvangen opmerkingen uit de commentaarronde zijn verwerkt, worden de Behandelrichtlijnen – net als de standaarden – ter autorisatie voorgelegd aan de NHG-Autorisatiecommissie.

Publicatie

De eerste vijf Behandelrichtlijnen zijn gepubliceerd. Behalve aangepaste versies van de vroegere Farmacotherapeutische richtlijnen zullen ook nieuwe onderwerpen uitkomen in de loop van 2016 en 2017.
De volgende Behandelrichtlijnen staan nu online:

Ook is aan de hand van de NHG-Behandelrichtlijnen de patiëntenvoorlichting op Thuisarts.nl aangepast:

Kennislacunes