U bent hier

COVID-testuitslagen afkomstig van GGD

22 april, 2021

De GGD stuurt positieve COVID-testuitslagen door naar de huisarts. Deze uitwisseling is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder het NHG en de LHV. Er is gekozen voor het MedLab-bericht. Voor het rapporteren van de testuitslag voor bepalingen uit de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen. Daardoor wordt de informatie over positieve testuitslagen die afkomstig zijn van de GGD, op dezelfde wijze aangeleverd als uitslagen van een laboratorium.

Rapporteren met codes

Het rapporteren van testuitslagen gebeurt - bij voorkeur onzichtbaar - met codes. Het type bepaling heeft een code en een nummer. Voor de PCR-testen gaat het om de codes SCVR RA en voor de sneltest om SCAT RA. Nieuw is dat ook de uitslag gecodeerd wordt gerapporteerd, waarbij 32 staat voor ‘positief’. Het voordeel van een gecodeerde uitslag is dat het HIS op deze manier eenvoudig patiënten met een positieve uitslag kan selecteren.

Voor een goede verwerking van deze testuitslagen in het HIS is het noodzakelijk dat de meest recente versie van de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen beschikbaar is in het HIS. Dan worden de codes in het bericht namelijk ‘begrepen’. De presentatie van de inhoud van het bericht met positieve testuitslagen hangt daarnaast ook af van het type HIS. Sommige HIS’en tonen de codes, andere de betekenis. 

Meer informatie

Nu ook positieve testuitslagen automatisch gemeld aan huisartsen - GGD GHOR Nederland