U bent hier

Boostervaccinatie voor ouderen en voor zorgpersoneel

2 november, 2021

Minister De Jonge van VWS heeft vanavond aangekondigd dat er in december wordt gestart met een boostercovid-vaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder. De uitvoering daarvan ligt in handen van de GGD. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor zorgpersoneel, waaronder uit de huisartsenzorg, om een booster van hun vaccinatie te krijgen. Ook komen bewoners van zorginstellingen van boven de 18 jaar hiervoor in aanmerking.

De boostervaccinatie van 60-plussers en van mensen in zorginstellingen komt er op aanraden van de Gezondheidsraad. De vaccinatie van ouderen wordt gedaan door de GGD, huisartsen hebben geen rol in de uitvoering daarvan.

De Gezondheidsraad geeft in het advies ook aan dat er uit maatschappelijk oogpunt andere redenen kunnen bestaan om een boostervaccin aan te bieden aan bepaalde groepen, zoals zorgmedewerkers, maar dat dit buiten de scope van haar advies valt. Vanwege de grote druk die er nu op de zorg ligt en de relatief hoge personeelsuitval, heeft de minister besloten dat ook zorgpersoneel een boostervaccinatie kan krijgen, in het belang van de continuïteit van de zorg. We zijn blij dat al het zorgpersoneel - waaronder dus ook de huisartsen en hun personeel - een boostervaccin kan krijgen. Zodra er meer bekend is over de uitvoering van die vaccinatie voor zorgpersoneel, laten we u dat weten.