U bent hier

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins vanaf 1 juni

handleiding griepvaccins

31 mei, 2022

Vanaf 1 juni kunt u weer griep- en pneumokokkenvaccins bestellen via de site van de SNPG. De herziene NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie bieden u ondersteuning bij het selecteren van de doelgroepen en praktische handvatten bij de uitvoering van de vaccinaties.

Herziening NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie

In 2021 is er vanuit de Gezondheidsraad een nieuw advies gekomen over de indicatiestelling voor de griepvaccinatie. Het aantal doelgroepen is uitgebreid en de selectiecriteria zijn herzien. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie. De NHG-Praktijkhandleiding is vanaf vandaag (1 juni) online beschikbaar en in opzet vergelijkbaar met de NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van augustus 2021:

  • Mensen met morbide obesitas, dementie en zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap komen als nieuwe doelgroepen ook in aanmerking voor griepvaccinatie.
  • Door het aanpassen van de selectiecriteria komen er mogelijk meer kinderen in aanmerking voor de griepvaccinatie. Het gaat vooral om kinderen met epilepsie, een verstandelijke beperking of psychomotore retardatie.
  • Door deze aanpassingen wordt geadviseerd per normpraktijk 20 extra vaccins te bestellen.
  • Er is een ‘te beoordelen tool’ toegevoegd (Tabel 58) waarin per ICPC-code overzichtelijk is gemaakt of er een indicatie voor griepvaccinatie is.
  • Er is een paragraaf toegevoegd over griepvaccinatie en wils(on)bekwaamheid. Door de uitbreiding met de nieuwe doelgroepen zal wilsbekwaamheid/wilsonbekwaamheid vaker relevant zijn.

 

> Naar de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie

 

Meer achtergrondinformatie over de herziene selectieprocedure leest u in het artikel ‘Selectie voor griepvaccinatie, dat moet toch makkelijker kunnen’ (Huisarts en Wetenschap, 29 april 2022).

Herziening NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie

De pneumokokkenvaccinatie wordt vanaf 2020 (gefaseerd) beschikbaar gesteld voor alle mensen tussen de 60 en 75 jaar. In het najaar van 2022 worden alle volwassenen uitgenodigd die zijn geboren tussen 1-1-1953 en 31-12-1956 (alle 66 t/m 69-jarigen).

Belangrijkste wijzigingen in beide NHG-Praktijkhandleidingen ten opzichte van 2021:

  • Het interval tussen een griep- of pneumokokkenvaccinatie en een COVID-19-vaccinatie is vervallen. 
  • Bij mensen met morbide obesitas wordt geadviseerd te vaccineren met een langere naaldlengte (38 mm).
  • De aangescherpte bewaareisen die al golden voor de pneumokokkenvaccins, gelden vanaf dit jaar ook voor de griepvaccins.

 

> Naar de NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie

Meer informatie