U bent hier

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins vanaf 1 juni

1 juni, 2021

De COVID-19- vaccinatie vraagt momenteel nog veel aandacht in de praktijk. Daarnaast start binnenkort de campagne 2021 voor het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie (NPPV). Vanaf 1 juni kunt u de griep- en pneumokokkenvaccins bestellen via snpg.nl.

Doelgroep pneumokokkenvaccinatie: 69 t/m 73-jarigen

De doelgroep voor de pneumokokkenvaccinatie wijzigt elke jaar. Voor de campagne 2021-2022 worden alle 69 t/m 73-jarigen uitgenodigd (geboortecohort: 1-1-1948 tot en met 31-12-1952).
Bij het bestellen van de griepvaccins is het advies uit te gaan van een vergelijkbare opkomst als in 2020. Door het RIVM is voor komend najaar een groter aantal vaccins ingekocht dan gebruikelijk.

NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie

De NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie is herzien en vanaf 1 juni beschikbaar. Deze praktijkhandleiding is voortaan online beschikbaar, met een vergelijkbare opzet als de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19 vaccinatie.

De belangrijkste wijzigingen in de praktijkhandleiding ten opzichte van mei 2020:

  • In het najaar van 2021 worden volwassenen geboren tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952 uitgenodigd.
  • Er is extra achtergrondinformatie over de verschillende soorten vaccins toegevoegd.
  • Per 1 april 2021 is invasieve pneumokokkenziekte een meldingsplichtige ziekte.
  • Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vaccinatie binnen het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV), waarbij alleen leeftijd een selectiecriterium is, en vaccinatie op medische indicatie. Pneumokokkenvaccinatie op medische indicatie valt buiten het bestek van het NPPV en is facultatief.

E-learning

Het NHG heeft ook de e-learning ‘Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen’ geactualiseerd (accreditatie 0,5 punt). De e-learning is in samenwerking met het RIVM tot stand gekomen en is gratis voor NHG-leden.

Meer informatie