U bent hier

Belangrijk voor u: verwijzingen ggz vereenvoudigd

23 maart, 2017

Vanaf 1 april is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de huisarts volstaat. Dat is de belangrijkste verandering volgens de nieuwe afspraken over het verwijzen naar en binnen de ggz om de administratieve lasten te verlagen. In een flyer zijn alle afspraken voor u onder elkaar gezet.

Een verwijzing naar de ggz moet momenteel voldoen aan verschillende administratieve en inhoudelijke eisen. Het opvolgen van al deze regels kost u als huisarts onnodig veel tijd. De nieuwe afspraken, gemaakt door zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS, verlagen de administratieve lasten en besparen tijd en geld.

Met de nieuwe afspraken is ook een aantal regels voor de verwijzing verduidelijkt en is onder meer vastgesteld onder welke voorwaarden een incomplete verwijzing toch voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt.

De verwijsafspraken tussen u als huisarts en (binnen de) ggz gelden vanaf 1 april. Voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de ggz zijn de afspraken kort weergegeven in een flyer. In samenwerking verwerken de partijen de afspraken in de NHG Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-GGZ. U kunt al de envelop passend bij de nieuwe verwijsafspraken vinden.

De nieuwe afspraken zijn gemaakt door de branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars. Betrokken organisaties zijn NIP, LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVZ, NFU, NHG, LHV, InEen, VPH, V&VN, ZN, de NZa en het ministerie van VWS.