U bent hier

Beantwoording kennisvragen Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

26 maart, 2021

In de eerste helft van 2021 starten 7 projecten die zich richten op beantwoording van de kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. De uitkomsten van de projecten binnen deze subsidieronde van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk.

De 7 projecten zijn gefinancierd vanuit de subsidieronde Enkelvoudige onderzoeksvragen binnen het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde. De onderwerpen van de onderzoeken variëren, zoals: diagnostiek van schildklieraandoeningen, pijnstilling bij kinderen met een middenoorontsteking, persoonsgerichte behandeling voor SOLK patiënten en risico-communicatie bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Meer informatie over alle 7 projecten kunt u lezen op de website van ZonMw.

Ronde complexe vragen

Naast de programmalijn Enkelvoudige vragen, is vorig jaar ook de programmalijn Complexe vragen gestart. Aanvragers die eerder een goedgekeurd projectidee indienden, kunnen nu een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Medio juli maakt ZonMw bekend welke voorstellen worden gehonoreerd. Ook hier zullen we u van op de hoogte brengen.

Meer informatie

Het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw  is bedoeld voor huisartsen en huisartsonderzoekers. Een van de doelstellingen van het programma is het beantwoorden van kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde dat het NHG in 2018 publiceerde.