U bent hier

Artsen en apothekers pleiten bij minister voor richtlijngericht voorschrijven

20 november, 2020

Artsen- en apothekersorganisaties hebben minister Van Ark dringend verzocht de modernisering van het Geneesmiddelensysteem (GVS) stop te zetten. In plaats van moderniseren van het GVS willen NHG, LHV, FMS, KNMP, NVZA, NApCo en ASKA inzetten op het realiseren van besparingen door afspraken te maken over richtlijngericht voorschrijven. Voor deze oplossing is zowel bij zorgverleners als bij patiënten meer draagvlak.

Deze week heeft minister Van Ark van Medische zorg deze brief ontvangen. Artsen en apothekers voelen zich niet gehoord in het traject van modernisering van het GVS. Vanuit de verschillende koepels is unaniem zwaarwegende kritiek op de plannen om kosten te besparen door het GVS te moderniseren. De modernisering is dan wel met een jaar opgeschort, maar de bezwaren van de zorgkoepels staan nog steeds overeind:

  • de patiënt moet meer bijbetalen aan noodzakelijke geneesmiddelen
  • om bijbetaling door patiënten te voorkomen zal de zorgverlener in een aantal gevallen gedwongen moeten afwijken van medische richtlijnen
  • wisselen van geneesmiddelen brengt veel onrust met zich mee
  • uitbreiding van het GVS met ‘medische noodzaak’ leidt tot grote uitvoeringsproblemen en belemmert een goede samenwerking tussen zorgverleners
  • nog meer ad hoc ‘reparaties’ en uitbreidingen van het verouderde GVS zijn niet constructief

 

NHG-Bestuursvoorzitter Wendy Borneman vindt het frustrerend dat er zo slecht wordt geluisterd naar de bezwaren van artsen en apothekers tegen het nieuwe GVS: “Linksom of rechtsom, de patiënt wordt de dupe van de voorgenomen modernisering van het GVS. In ruil voor een mogelijke kostenbesparing wordt onrust gecreëerd die ten koste gaat van goede zorg en de patiëntveiligheid. En dat terwijl de beroepsverenigingen al beschikken over goed onderbouwde richtlijnen om zinnig en zuinig medicijnen voor te schrijven.”

Koerswijziging

De zorgkoepels stellen de minister voor om uit te gaan van beroepsrichtlijnen om besparingen te realiseren. In medische richtlijnen wordt bij gelijkwaardige geneesmiddelkeuzen altijd al gekozen voor de goedkoopste variant. Op die manier zijn besparingen mogelijk met aanzienlijk minder administratieve lasten, betere medicatieveiligheid én veel meer draagvlak. Met een koers richting voorschrijven volgens de beroepsrichtlijnen kunnen we ons gezamenlijk richten op goede kwaliteit van zorg met realistische besparingen op geneesmiddelkosten.