U bent hier

Antidepressiva behoren tot therapeutisch arsenaal van huisarts

21 december, 2016

Er is veel discussie over antidepressiva naar aanleiding van het nieuwe boek van Gøtzsche ‘Dodelijke Psychiatrie en stelselmatige ontkenning’. Het NHG is van mening dat antidepressiva tot het therapeutisch arsenaal van de huisarts moeten blijven behoren. In de herziene NHG-Standaard Depressie komt meer aandacht voor het 'niet-starten', de bijwerkingen en het afbouwen van antidepressiva.

In zijn nieuwe boek heeft de Deense hoogleraar en arts kritiek op het massale gebruik van psychofarmaca die niet zouden werken en die een groot gevaar voor de gezondheid van patiënten zouden zijn. De boodschap is dat artsen, ook huisartsen, te snel en te veel antidepressiva zouden voorschrijven. Gøtzsche vindt dat huisartsen zo weinig mogelijk psychofarmaca zouden moeten voorschrijven en dat dat voorbehouden zou moeten zijn aan psychiaters.

Bewuster zijn van nadelen

Het NHG is van mening dat antidepressiva tot het therapeutisch arsenaal van de huisarts moeten blijven behoren om patiënten met ernstige klachten tijdig en adequaat te kunnen helpen. Bij een groep patiënten gaat de depressie gepaard met ernstig disfunctioneren en lijden. Medicatie kan dan werkzaam zijn en kan de psychotherapeutische zorg ondersteunen. De NHG-Standaarden Depressie en Angst geven aanbevelingen wanneer antidepressiva kunnen worden overwogen.

Huisartsen zouden zich wel meer bewust kunnen zijn van de nadelen van antidepressiva en zouden langdurige gebruikers kunnen helpen bij het afbouwen van antidepressiva. In de NHG-Standaard Depressie, die in herziening is, zal meer aandacht komen voor het 'niet-starten', de bijwerkingen en het afbouwen van antidepressiva.

Afbouwen

De NHG-Standaard adviseert om 6 maanden na herstel het antidepressivum weer af te bouwen en regelmatig controleafspraken voor het afbouwen te maken.

Hiervoor is aparte een voorlichtingstekst op Thuisarts.nl: Ik wil antidepressiva afbouwen. Informatie en adviezen over depressie en het overwegen en gebruiken van antidepressiva is ook beschikbaar op Thuisarts.nl.

Reacties in de media

Het NHG heeft reacties in de media gegeven.