U bent hier

Aanschaf neutrale niet-reanimerenpenning mogelijk

8 juni, 2017

Iedereen die niet gereanimeerd wil worden kan vanaf vandaag een niet-reanimerenpenning aanschaffen via de Patiëntenfederatie Nederland.

Veel (kwetsbare) ouderen denken erover na of zij gereanimeerd willen worden bij een hartstilstand. Belangrijk is dat zij hun eigen (huis)arts informeren over de aanschaf van een niet-reanimerenpenning zodat zij niet ongewenst toch gereanimeerd worden. Voorafgaand kunnen zij met hun eigen huisarts hun kansen op overleving en mogelijke schade na reanimatie bespreken op basis van cijfers die op hun gezondheidssituatie van toepassing is.

Uitgifte van een neutrale NR-penning

In 2013 publiceerden Verenso, V&VN en NHG de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’. Sinsdien zijn er meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS om te pleiten voor een neutrale niet-reanimerenpenning door een betrouwbaar instituut. Verenso, V&VN en NHG zijn dan ook verheugd dat dit mogelijk is geworden via Patiëntenfederatie Nederland. Meer informatie over de NR-penning vindt u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

Aanvullende informatie uit recent Nederlands onderzoek

Verenso, V&VN en NHG hebben destijds voor de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’ de toen beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur geanalyseerd. Uitgangspunt was dat een arts bij gezamenlijke besluitvorming over reanimatie rekening moet houden met de specifieke zorgdoelen en gezondheidssituatie van de specifieke patiënt. Dit uitgangspunt geldt nog steeds. Artsen en verpleegkundig specialisten moeten daarnaast ook evidence-based informatie en aanwezige prognostische factoren betrekken in de besluitvorming. Aan de richtlijn uit 2013 is daarvoor nu aanvullende informatie uit een recent Nederlands onderzoek toegevoegd in een addendum.

Voorlichting voor ouderen

De voorlichting voor ouderen over reanimatie staat op Thuisarts.nl.