U bent hier

Aandacht voor diffuse haaruitval in NHG-Behandelrichtlijn Alopecia

12 juli, 2017

De NHG-Behandelrichtlijn Alopecia is herzien. De herziene versie geeft aanbevelingen voor het beleid bij patiënten met diffuse haaruitval door telogeen effluvium.

De NHG-Behandelrichtlijn Alopecia bevat een overzicht van mogelijke oorzaken van alopecia diffusa door telogeen effluvium, zoals een post partumperiode, acute stress, koorts of het gebruik van geneesmiddelen. De exacte oorzaak is vaak niet te achterhalen en/of ligt in veel gevallen in het verleden. Het advies luidt om anemie en schildklierfunctiestoornissen uit te sluiten, en verder aanvullend onderzoek alleen op indicatie te verrichten. Vaak volstaat het om het spontane beloop gedurende drie tot zes maanden af te wachten, tenzij er een actuele behandelbare oorzaak is.

Beperkte mogelijkheden behandeling

De (medicamenteuze) behandelingsopties bij de verschillende vormen van alopecia zijn beperkt. Patiënten met alopecia androgenetica die een hoge lijdensdruk ervaren kunnen desgewenst kiezen voor een behandeling met minoxidil lokaal of finasteride (alleen bij mannen). De effectiviteit van de behandeling is beperkt, terwijl er wel bijwerkingen mogelijk zijn en langdurige behandeling noodzakelijk is om het effect te behouden. Er is weinig bekend over de effectiviteit en veiligheid op lange termijn. De effectiviteit van zelfzorgmiddelen, zoals caffeïneshampoo of voedingssupplementen, is niet aangetoond.

Aandacht voor psychische gevolgen

De richtlijn adviseert om bij patiënten met alopecia aandacht te schenken aan de psychische gevolgen en zo nodig psychische ondersteuning aan te bieden.

Thuisartsteksten

De Thuisarts.nl-teksten over alopecia zijn aangepast: