U bent hier

Aandacht gevraagd voor kwetsbare patiënt en structurele ondersteuning Thuisarts.nl

2 december, 2020

Op 2 december bespreekt de Tweede Kamer de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de bewindspersonen van VWS. In aanloop naar het begrotingsdebat hebben NHG, LHV en InEen een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd met aandacht voor onder andere de kwetsbare patiënt thuis en structurele bekostiging van Thuisarts.nl.

Zorg goed voor de kwetsbare patiënt’, dat is een van de belangrijkste oproepen van NHG, LHV, InEen en andere huisartsenorganisaties aan de politieke partijen voor de landelijke verkiezingen in maart 2021. Het gaat om kwetsbare ouderen, maar ook om patiënten met chronische aandoeningen en mensen met psychische problemen die op zichzelf wonen. Dat is alleen houdbaar met voldoende tijd voor kwetsbare patiënten, goede verwijsmogelijkheden en effectieve multidisciplinaire samenwerking, ondersteund door adequate gegevensuitwisseling. Dit moet georganiseerd worden, want samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Daarom vragen NHG, LHV en InEen de minister hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren: voldoende tijd, structurele financiering voor multidisciplinair overleg en een organisatie- en coördinatiestructuur.

Structurele financiering Thuisarts.nl

Verder pleiten de partijen voor investering in toegankelijke, betrouwbare en onafhankelijke gezondheidsinformatie om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar de website Thuisarts.nl.Inmiddels trekt Thuisarts.nl 5 miljoen unieke bezoekers per maand die onder andere actuele en betrouwbare informatie over corona zoeken. De toegevoegde waarde van Thuisarts.nl is al langer bekend en reikt verder dan alleen de spreekkamer van de huisarts. NHG, LHV en InEen pleiten daarom voor structurele financiering die zorgt voor borging en doorontwikkeling van Thuisarts.nl.

In aanloop naar het begrotingsdebat hebben NHG, InEen en LHV een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd.