U bent hier

Nieuwsberichten

Thuisarts.nl aangevuld met patiënteninformatie uit nieuwe ggz-standaarden

4 december, 2017

De voorlichtingswebsite Thuisarts.nl van het NHG is uitgebreid met patiënteninformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen. Deze informatie is gebaseerd op de nieuwe zorgstandaarden en generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO).

Herziene richtlijn HASP beschikbaar

1 december, 2017

De richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-specialist (Richtlijn HASP) is herzien. In deze richtlijn staan afspraken tussen huisartsen en medisch specialisten over tijdigheid, overdracht, verantwoordelijkheid en vaste informatiemomenten. Nieuw is de Gedragscode HASP die de belangrijkste afspraken samenvat. De HASP-viewer maakt het gemakkelijk voor zowel huisartsen als specialisten de richtlijn te gebruiken.

Herziene NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma

1 december, 2017

Er zijn veel verschillende oogaandoeningen die gepaard (kunnen) gaan met een rood oog, variërend van onschuldig tot visusbedreigend. De negentien belangrijkste en meest voorkomende worden beschreven in de herziene standaard, ingedeeld naar traumatische en niet-traumatische aandoeningen. Welke inzichten zijn veranderd in de herziene standaard?

Vernieuwd HIS-referentiemodel 2017

29 november, 2017

Onlangs is het vernieuwde HIS-referentiemodel 2017 gepubliceerd, voor het eerst geheel in een webomgeving. Nieuw is de mogelijkheid om contactpersonen en vertegenwoordigers van de patiënt vast te leggen. Profylactische maatregelen en medicatie-afspraak zijn recentelijk aangepaste onderdelen in het model.

NHG Rx: Formularium app gratis voor NHG-leden!

21 november, 2017

Voor NHG-leden en gebruikers van Prescriptor is de formularium app gratis beschikbaar. Vanaf nu heeft u altijd het complete NHG-Formularium bij de hand: in de praktijk, thuis en onderweg. De app heeft zoekfilters gericht op indicatie en via ICPC. Door het invoeren van patiëntenkenmerken kunt u gericht advies krijgen op patiëntniveau. De informatie is al beschikbaar via het zakboekje Farmacotherapie voor de huisarts en is nu ook snel en gemakkelijk te raadplegen via pc, tablet en smartphone.

NHG-Congres 2017: Een terugblik

20 november, 2017

Het NHG-Congres op vrijdag 17 november 2017 in de RAI in Amsterdam had als thema ‘de lerende huisarts’. De opkomst was groot, maar de RAI bood genoeg ruimte om collega’s te ontmoeten. Een deelnemer: ‘Je laadt weer op voor een heel jaar.’

Fonds Alledaagse Ziekten werkt

16 november, 2017

Stichting Fonds Alledaagse Ziekten is in 2017 opgericht om wetenschappelijk onderzoek binnen de huisartsgeneeskundige setting te financieren. Sinds vandaag is ook de website van de stichting in de lucht.

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Koortslip

16 november, 2017

In de herziene NHG-Behandelrichtlijn Koortslip (herpes labialis) wordt de lokale en (preventieve) orale behandeling van een koortslip besproken. Daarnaast bevat de richtlijn adviezen over de manier waarop je besmetting van anderen kunt voorkomen.

Publiekscampagne hepatitis B en C

8 november, 2017

Op donderdag 9 november start een publiekscampagne van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging over hepatitis B en C. Het doel is bewustwording onder risicogroepen over het risico dat ze hebben op hepatitis B (HBV) en C (HCV). Naar aanleiding van deze campagne kunnen patiënten op het spreekuur komen met de vraag om zich te laten testen.

Grip op triage in de spoedzorg

7 november, 2017

Vorig jaar oktober hebben InEen, NHG en NTS, het plan ‘Grip op triage’ gepresenteerd. Het plan is nog niet afgerond, maar wij bieden u graag inzicht in de laatste stand van zaken.

Herziene NHG-Standaard Artritis

3 november, 2017

De NHG-Standaard Artritis uit 2009 is inhoudelijk herzien. Een diagnostische beslisregel voor jichtartritis maakt nu deel uit van de standaard. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende andere perifere artritiden.

Behandelrichtlijn Stoppen met roken herzien

1 november, 2017

De NHG-Behandelrichtlijn (voorheen NHG-Standaard) Stoppen met roken is herzien. Deze behandelrichtlijn bevat richtlijnen om rokers te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Deze kunnen u en uw patiënten goed gebruiken nu STOPTOBER is afgelopen.

Thuisartstekst en -film over zelfonderzoek van de huid

25 oktober, 2017

Hoe onderzoek je de huid zelf op moedervlekken of andere huidafwijkingen, zoals actinische keratose? Het NHG ontwikkelde samen met de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) een Thuisartstekst en Thuisartsfilm als aanvulling op de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen.

Nieuw NHG-webdossier: Organisatie van kwaliteit in de praktijk

3 oktober, 2017

Patiënten mogen van hun huisarts persoonlijke en kwalitatief goede zorg verwachten, die past bij hun specifieke situatie en die medisch-inhoudelijk actueel is. Dat vergt de inzet en systematische bewaking van de juiste mensen en middelen. Hoe kunnen huisartsen dat goed organiseren?

Nieuwe Visie Huisartsenzorg voor ouderen

30 september, 2017

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen komt de huisartsenzorg voor ouderen steeds meer onder druk de staan. Het NHG, de LHV en de expertgroep LAEGO hebben daarom in samenwerking met InEen een visie op huisartsenzorg voor ouderen ontwikkeld. Hiermee presenteren deze organisaties een ambitieus beeld van de huisartsenzorg voor ouderen en geven zij richting aan de invulling van passende zorg, werkbare zorg en toekomstige zorg.