U bent hier

Nieuwsberichten

Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris

6 april, 2021

De nieuwe behandelrichtlijn fasciitis plantaris geeft aanbevelingen voor de behandeling van en het omgaan met fasciitis plantaris. Er zijn verschillende manieren om met de klachten om te gaan: afwachten, of een behandeloptie overwegen. De aanbevelingen in de behandelrichtlijn konden niet geformuleerd worden op basis van bewijs met goede kwaliteit. Daarom heeft praktijkervaring met de behandelingen de doorslag in de adviezen gegeven. Samen met de patiënt kunt u tot besluitvorming komen. De NHG-Behandelrichtlijn Hielpijn, voetklachten uit 2003 komt te vervallen.

VWS: AstraZeneca voorlopig alleen voor 60-plussers

2 april, 2021

Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag besloten dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 7 april. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie. Dit heeft gevolgen voor huisartsen die dit weekend en/of volgende week vaccineren.

Herziene NHG-Standaard COPD

1 april, 2021

De NHG-Standaard COPD is volledig herzien en beoogt de ziektelast door COPD terug te dringen en de prognose te verbeteren. De standaard is vereenvoudigd, onder meer door de niveaus van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Verder is er een stappenplan toegevoegd voor medicamenteuze behandeling.

Beantwoording kennisvragen Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

26 maart, 2021

In de eerste helft van 2021 starten 7 projecten die zich richten op beantwoording van de kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. De uitkomsten van de projecten binnen deze subsidieronde van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk.

Huisartsenreactie op advies medisch generalistische zorg voor Wlz-patiënten

26 maart, 2021

NHG heeft via een internetconsultatie samen met LHV en InEen gereageerd op de beleidsreactie van minister Van Ark op het NZa-rapport ‘Onderzoek Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’. In dit bericht leest u onze reactie en de aanbevelingen die we doen.

Vaccinaties in het HIS

26 maart, 2021

Verschillende partijen zijn betrokken bij het toedienen van vaccinaties. Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben of uw patiënt is gevaccineerd, of hij beschermd is tegen infectie en of hij nog een vaccinatie nodig heeft. Dit is heel actueel bij COVID-19.

Vaccinatie AstraZeneca mag weer verder

19 maart, 2021

Het ministerie van VWS heeft donderdagavond 18 maart bekendgemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA.

Vaccinaties met AstraZeneca-vaccin 2 weken gepauzeerd

15 maart, 2021

Zondagavond 14 maart kwam het bericht van VWS dat per direct het vaccineren met het COVID-19-vaccin van AstraZeneca is stopgezet. Het ministerie stelt dat dit besluit uit voorzorg is genomen. Na een spoedoverleg tussen LHV, InEen, SNPG en het NHG is de communicatie direct gestart. Er zijn verschillende klachten waarbij het voor u als huisarts verstandig is om deze goed te beoordelen. En zo nodig de patiënt in te sturen voor verder onderzoek. Deze informatie is gisteren op Thuisarts.nl geplaatst.

Melden bijwerkingen koperspiralen en koperballetjes

12 maart, 2021

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM heeft deze week gepubliceerd dat er afgelopen jaar relatief meer meldingen zijn gedaan over de koperballetjes Ballerine dan over andere koperspiralen. De meldingen gingen vooral over (gedeeltelijke) uitstoting van het spiraaltje en zwangerschap.

Herhaling campagne Thuisarts.nl ook bij psychische klachten

10 maart, 2021

Vier op de tien Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten is belangrijk. Akwa GGZ krijgt regelmatig signalen in deze tijd dat het aantal mensen met een psychische aandoening stijgt en geeft daarom een doorstart aan de campagne van eind 2020, met als doel informatie op Thuisarts.nl over psychische klachten onder de aandacht te brengen.

Maagklachten: herziene NHG-Standaard en nieuwe NHG-Behandelrichtlijn

1 maart, 2021

De NHG-Standaard Maagklachten is herzien. Nieuw is dat de informatie over maagbescherming uit de oude standaard nu is weergegeven in een aparte richtlijn: de NHG-Behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelgebruik.

Herziene NHG-Standaard Hand- en polsklachten

24 februari, 2021

De NHG-Standaard Hand- en polsklachten is geactualiseerd. Er is gehoor gegeven aan het verzoek van veel huisartsen om de diagnostiek meer klachtgestuurd te maken. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor aspecifieke klachten en (post)traumatische aandoeningen, waarbij het tijdig onderkennen en behandelen duidelijke consequenties heeft voor het beloop.

Impressie NHG-Wetenschapsdag 2021

23 februari, 2021

Op 5 en 11 februari organiseerden het NHG en Maastricht University een succesvolle online NHG-Wetenschapsdag. Met ruim 60 presentaties over huisartsgeneeskundig onderzoek was er voor de bezoekers volop nieuwe kennis en praktische toepassingen op te halen.
Foto van het coronavirus

COVID-19 laatste update 23 februari

23 februari, 2021

In dit nieuwsbericht vindt u de laatste updates over het coronavirus/COVID-19 die van belang zijn voor de huisartspraktijk. In het NHG-dossier Coronavirus vindt u adviezen die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts. Voor vragen van het publiek verwijzen wij u naar Thuisarts.nl en het landelijke informatienummer 0800-1351.

Verzoek ANBB om aanpassen richtlijn ivermectine

22 februari, 2021

Op maandag 8 februari 2021 ontving het NHG een brief van Open Legal Advocaten namens de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB). Daarin wordt het NHG gesommeerd om "de behandelprotocollen voor het gebruik van ivermectine binnen tien dagen aan te passen". Het NHG zal niet ingaan op deze sommatie en heeft dit vandaag ook via zijn advocaten laten weten aan de ANBB.