U bent hier

Nieuwsberichten

Multidisciplinaire afspraken gegevens geneesmiddelovergevoeligheden

22 juni, 2017

Huisartsen, apothekers en specialisten hebben afspraken gemaakt over het registreren en uitwisselen van gegevens over geneesmiddelovergevoeligheden. Informatie over geneesmiddelovergevoeligheden wordt in toenemende mate elektronisch uitgewisseld en dat moet betrouwbaar gebeuren.

Terugblik op symposium en oratie prof. dr. Jako Burgers

21 juni, 2017

De mooie stad Maastricht stond vrijdag 16 juni decor voor een boeiende academische dag. Bijna tweehonderd gasten kregen een warm onthaal in het sfeervolle theater Bonbonnière voor het symposium ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?’.

Generieke module Comorbiditeit gepubliceerd

20 juni, 2017

De Generieke module Comorbiditeit is vandaag gepubliceerd. Deze module ondersteunt zorgverleners bij het leveren van optimale zorg aan patiënten met chronische co- of multimorbiditeit. Het gaat daarbij vooral om patiënten die met verschillende zorgverleners te maken hebben. Persoonsgerichte en samenhangende zorg stelt daardoor extra eisen aan de organisatie van de zorg en helderheid over gemaakte afspraken.

Stichting Fonds Alledaagse Ziekten voor onderzoek naar aandoeningen en klachten

16 juni, 2017

De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten is een onafhankelijk fonds dat recent is opgericht op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het fonds heeft als doelstelling het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen en het stimuleren van onderzoek naar diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten.

Oratie dr. Jako Burgers: werken met richtlijnen en persoonsgerichte zorg sluiten elkaar niet uit

15 juni, 2017

Dr. Jako Burgers, hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bij het NHG, spreekt vrijdag 16 juni zijn oratie uit, getiteld ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?’ Burgers stelt dat richtlijnen en persoonsgerichte zorg elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken.

Algemene ledenvergadering 22 juni

14 juni, 2017

Donderdag 22 juni houdt het NHG zijn ALV in Slot Zeist. Gast die avond is prof. dr. P. (Pauline) Meurs.

Aanschaf neutrale niet-reanimerenpenning mogelijk

8 juni, 2017

Iedereen die niet gereanimeerd wil worden kan vanaf vandaag een niet-reanimerenpenning aanschaffen via de Patiëntenfederatie Nederland.

Veilig omgaan met formaline

2 juni, 2017

Voor het gebruik van formaline zijn er aangepaste voorzorgmaatregelen. Formaline is een oplossing van formaldehyde in water. Formaldehyde is een carcinogene stof en staat op de lijst van CMR-stoffen. Dit zijn stoffen die carcinogeen, mutageen of reproductie-toxisch zijn.

Nieuw: NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen

31 mei, 2017

Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met vragen over mogelijk (pre)maligne huidafwijkingen. Daarom is de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen ontwikkeld. De standaard geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en beleid van de meest voorkomende vormen van huidkanker. Daarnaast wordt aandacht besteed aan premaligne huidafwijkingen.

Landelijke afspraken over zorg op maat voor kwetsbare ouderen

31 mei, 2017

Steeds meer (hoogbejaarde) ouderen wonen thuis. Daardoor verandert de zorg in de eerste lijn. Meer ouderen met multimorbiditeit en meer zorgverleners rond dezelfde oudere vergen een gecoördineerde samenwerking tussen betrokken zorgverleners. De spil daarin vormt het kernteam van huisarts, praktijk- en wijkverpleegkundige. Het NHG en de V&VN brengen daarom gezamenlijk de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen uit.

Wereld-Niet-Roken dag: negen partijen werken aan rookvrije zorg

31 mei, 2017

Roken is de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Per jaar overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. De wil onder veel rokers is er: 81% van de rokers wil stoppen. Zorginstellingen en zorgverleners spelen een belangrijke rol bij het rookvrij maken van de samenleving. Zij vervullen hierbij ook een voorbeeldrol. Negen zorgpartijen ondertekenen daarom een intentieverklaring tijdens het symposium ‘Maak de zorg rookvrij’.

Nieuwe Behandelrichtlijn Tekenbeet en erythema migrans

24 mei, 2017

De nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Tekenbeet en erythema migrans besteedt aandacht aan de diagnostiek en het beleid bij een tekenbeet en de behandeling van erythema migrans. De richtlijn is volledig gebaseerd op de CBO-richtlijn Lymeziekte (2013) en de informatie van het RIVM.

Wereld Huisartsen Dag: aandacht voor rijke geschiedenis huisartsgeneeskunde

19 mei, 2017

Vandaag, 19 mei, is het Wereld Huisartsen Dag! Ter ere van dit heuglijke feit onthulden de Utrechtse afdeling huisartsgeneeskunde, het NIVEL en het NHG een herdenkingsplaat op de Mariaplaats in Utrecht. De Mariaplaats is van historisch belang voor de Nederlandse huisartsgeneeskunde.

Nieuw boek over Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

15 mei, 2017

Op donderdag 11 mei j.l. is dit boek met de nieuwste inzichten op gebied van palliatieve zorg overhandigd aan Rob Dijkstra. De zorg en begeleiding in de laatste levensfase van uw patiënten vergen specifieke kennis en vaardigheden in de hele breedte van uw vak. Om u daarbij optimaal te ondersteunen is nu dit nieuwe boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk beschikbaar.

Vernieuwde, verbeterde versie van HAweb gelanceerd

11 mei, 2017

Op woensdag 10 mei hebben het NHG en de LHV een geheel vernieuwde versie van HAweb.nl gelanceerd. HAweb.nl is hét online, besloten netwerk voor huisartsen. De nieuwe versie is gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en biedt meer mogelijkheden voor online samenwerking.