U bent hier

Nieuwsberichten

Bernard Aulbers overleden

23 april, 2018

Op 28 maart jongstleden is huisarts Bernard Aulbers overleden. Aulbers’ betrokkenheid bij de huisartsgeneeskunde was opvallend en werd zeer gewaardeerd. Daarnaast is hij bekend om zijn grote interesse voor de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Het boek De huisarts van toen wordt nog steeds aangehaald en heeft, hoewel het al dateert van 1995, nog niets aan waarde ingeboet.

Een inkijkje in het CWO-weekend

23 april, 2018

Op 13 en 14 april 2018 vond in Epe het CWO-weekend 2018 plaats, tijdens dit weekend komen de leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek en huisartsen die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek samen.

Terugblik op de Huisartsbeurs 2018

16 april, 2018

Op zaterdag 7 april 2018 vond de Huisartsbeurs 2018 plaats. Het NHG was aanwezig en wij kijken terug op een leerzame dag waarbij het enthousiasme van de bezoekers ons geïnspireerd heeft. Op de Huisartsbeurs hebben wij twee projecten gepresenteerd: infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk en preventie in de buurt.

Highlights NHG 2017

10 april, 2018

Wat deed het NHG in het afgelopen jaar, samen met de leden? We publiceerden richtlijnen en het nieuwe boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk waar veel vraag naar was. We organiseerden nascholing en symposia. De website Thuisarts.nl en HAweb.nl ondergingen een make-over.

NHG Lab: proeftuin voor vernieuwende huisartsenzorg

9 april, 2018

Het afgelopen jaar hebben onze leden goede ideeën aangedragen ter verbetering van onze producten en diensten. Het NHG ondersteunt deze betrokkenheid van harte en wil graag bijdragen aan het uitbouwen van ideeën. Daarom lanceren wij met trots: NHG Lab. Een informeel platform waar deze ideeën van onze leden vorm kunnen krijgen. Bij NHG Lab wordt een idee uitgewerkt om breder uitgerold te worden als NHG-product of als zelfstandig product.

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade

6 april, 2018

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn (MDR) Chronische nierschade (CNS) ontwikkeld. Tegelijkertijd is ook de NHG-Standaard Chronische nierschade ontwikkeld, die de LTA Chronische nierschade (2009) vervangt.

Richtlijn Infectiepreventie, een jaar later: hoe infectiepreventief is uw praktijk?

5 april, 2018

In mei 2017 publiceerden het NHG en de KNOV de richtlijn infectiepreventie. Het voorkómen van infecties in de huisartsenpraktijk is een belangrijk onderwerp, dat continu aandacht vraagt. Onlangs zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd en zijn behulpzame documenten en voorbeeldprotocollen gemakkelijker toegankelijk gemaakt. Tijdens de LHV-huisartsbeurs testen we een gloednieuw product dat we in het voorjaar introduceren: de NHG-Praktijkkaarten.

Nieuw in Begrijp je lichaam: seksualiteit en voortplanting

5 april, 2018

Het praktisch voorlichtingsmateriaal ‘Begrijp je lichaam’ is uitgebreid met het thema ‘Seksualiteit en voortplanting’. Vaak missen (laaggeletterde) patiënten basiskennis over hun eigen lichaam of begrijpen niet wat de huisarts zegt en waarom bepaalde adviezen worden gegeven. De afbeeldingen van ‘Begrijp je lichaam’ ondersteunen en verduidelijken de uitleg tijdens het consult.

Herziene NHG-Standaard Beroerte

5 april, 2018

De NHG-Standaard Beroerte is gedeeltelijk herzien en vervangt de vorige versie uit 2013.

ICPC geactualiseerd

29 maart, 2018

In januari van dit jaar zijn op Haweb (ledenforum) vragen over de ICPC gesteld. Als u input heeft geleverd, hartelijk dank daarvoor. De meeste zaken zijn bij de geplande actualisatie van de ICPC-1 meegenomen.

Advies Gezondheidsraad: pneumokokken vaccinatie bij ouderen

27 maart, 2018

De Gezondheidsraad heeft recent het advies uitgebracht om ouderen vanaf 60 jaar vaccinatie aan te bieden met het 23-valente pneumokokkenpolysacharidevaccin (PPV23, Pneumovax 23®) en deze vaccinatie elke 5 jaar te herhalen tot de leeftijd van 75 jaar. Deze vaccinatie voorkomt lang niet alle ziekte door pneumokokken, maar brengt ook nauwelijks risico’s met zich mee en is kosteneffectief. De staatssecretaris van VWS zal later beslissen of hij het advies van de Gezondheidsraad overneemt en hoe dit eventueel uitgevoerd gaat worden. Ouderen kunnen echter nu al op uw spreekuur komen met de vraag of zij gevaccineerd kunnen worden.

Terugblik Symposium Medisch Leiderschap 2018

27 maart, 2018

Je praktijkteam meekrijgen, werk- en privéstress binnen de perken houden, maar ook je nek uitsteken buiten de gebaande paden, voor rookvrije schoolpleinen en gezonde voeding. Hoe krijg je dat voor elkaar? Het is allemaal een kwestie van medisch leiderschap.

Pilot patiëntoverleg tussen huisarts en bedrijfsarts

23 maart, 2018

Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts kan lastig zijn doordat vaak niet bekend is wie de bedrijfsarts van een patiënt is. Om deze afstemming te vergemakkelijken is het NHG in samenwerking met de NVAB en het RIVM de pilot patiëntoverleg gestart. Hierbij wordt met gebruik van Zorgdomein het vinden van de juiste bedrijfsarts vergemakkelijkt.

OPEN: online patiëntinzage in de eerstelijnszorg

22 maart, 2018

Huisartsen en eerstelijnsorganisaties vinden het belangrijk dat patiënten zelf meer regie kunnen hebben over hoe ze omgaan met hun gezondheid. Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Daarnaast is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos

20 maart, 2018

De NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos (voorheen: Farmacotherapeutische richtlijn Herpes zoster) is herzien. De herziene versie raadt preventief gebruik van antivirale middelen bij ouderen en mensen met ernstige initiële klachten niet langer aan.