U bent hier

Nieuwsberichten

Coronavirus

Samen Beslissen bij COVID-19: Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis

27 maart, 2020

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. 
Foto van het coronavirus

COVID-19 laatste update 27 maart

27 maart, 2020

In dit nieuwsbericht vindt u de laatste updates over het coronavirus/COVID-19 die van belang zijn voor de huisartspraktijk. In het NHG-dossier Coronavirus vindt u adviezen die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts. Voor vragen van het publiek verwijzen wij u naar Thuisarts.nl en het landelijke informatienummer 0800-1351.

Specifiek beleid PBM voor huisartsen

26 maart, 2020

Het specifieke beleid over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de huisartsenzorg is vandaag definitief geworden. Dit is een aanvulling op de bijlage PBM buiten het ziekenhuis uit de LCI-richtlijn COVID-19.

NHG en LHV op één lijn voor PBM

25 maart, 2020

De laatste dagen bereiken ons diverse signalen van huisartsen dat er onduidelijkheid is over het beleid van het NHG en de LHV ten aanzien van de persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM), en met name de mondmaskers. Blijkbaar is daar onbedoeld ruis ontstaan: zowel NHG als LHV hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis hard gemaakt voor de beschikbaarheid van de beste beschermingsmaterialen voor huisartsen en doen dat nog steeds onverminderd. Graag nemen wij de mogelijke onduidelijkheid daarover weg.

Reeks gratis en geaccrediteerde webinars over COVID-19

24 maart, 2020

Het webinar over COVID-19 van vorige week op MedischeScholing.nl, waaraan maar liefst 12.000 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg. NHG, LHV en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen en nemen het initiatief voor een reeks van webinars in de komende weken.
Foto ondertekening samenwerking

Samenwerking NHG en VSOP verlengd

20 maart, 2020

De VSOP - koepel van patiëntenorganisaties voor zeldzame en genetische aandoeningen - en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben besloten hun bijzondere samenwerking te continueren. Op 27 februari 2020 ondertekenden beide partijen een overeenkomst voor de komende drie jaar.

Tijdelijke stop bevolkingsonderzoeken

18 maart, 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) zet het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop. Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd. Dit heeft ook gevolgen voor de huisartsenpraktijk.
Coronavirus

Diagnostiek en beleid bij patiënten met mogelijk COVID-19

17 maart, 2020

Het NHG ontvangt veel medisch inhoudelijke vragen over hoe om te gaan met patiënten met luchtwegklachten met mogelijk COVID-19 in deze periode. Daarom zetten wij een aantal feiten voor u op een rij. Dit landelijk beleid is afgestemd met de experts van de SWAB, het RIVM, internisten en longartsen.

Hechte huisartsenzorg

16 maart, 2020

Onder het motto ‘Hechte Huisartsenzorg’ ontwikkelden NHG, LHV en InEen een gezamenlijke visie op regionale samenwerking. Voor duurzame toekomstbestendige huisartsenzorg is het nodig om als beroepsgroep aanspreekbaar te zijn. Inmiddels zijn er bouwstenen die de visie concretiseren en aangeven wat van een sterke regionale organisatie verwacht mag worden. Alle informatie is samengebracht op de overzichtelijke website hechtehuisartsenzorg.nl.
Foto Op de groenteafdeling

Films over gezonde voeding van Thuisarts.nl en Voedingscentrum

6 maart, 2020

Er is steeds meer aandacht voor gezonde voeding. Maar wat is gezonde voeding? In samenwerking met het Voedingscentrum heeft Thuisarts.nl over dit onderwerp 4 nieuwe films ontwikkeld.

Bericht aan alle collega-huisartsen over onze rol in de zorg rond het coronavirus

6 maart, 2020

“Wij wensen u veel sterkte, energie en goede samenwerking toe, nu onze beroepsgroep het zwaar heeft”. In dit bericht staan huisartsen Jako Burgers, Carin Littooij en Maarten Klomp namens de besturen van NHG, LHV en InEen stil bij de belangrijke rol van huisartsen bij een uitbraak van een infectieziekte als het coronavirus.

Kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ opgenomen in Register

5 maart, 2020

Het Zorginstituut Nederland heeft op 11 februari 2020 de ‘Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten’ ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Met deze inschrijving is een lang traject van herziening van de richtlijn uit 2008 afgerond. De herziening is uitgevoerd door, en in samenspraak met, het zorgveld. Ook het NHG heeft hieraan meegewerkt.
Corona op thuisarts.nl

Ook op Thuisarts.nl actuele publieksinformatie over het coronavirus

3 maart, 2020

Het NHG krijgt veel signalen van huisartsen dat het aantal verontruste telefoontjes over het coronavirus toeneemt. Zeker nu patiënten aangeraden wordt om bij twijfel contact op te nemen met de huisarts.
directeur Dominique Vijverberg en namens NHG tekende clusterhoofd Praktijk, Kwaliteit en Innovatie Desirée Beaujean de samenwerkingsovereenkomst

Voortzetten GGZ-patiënteninformatie op Thuisarts.nl

21 februari, 2020

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg (Akwa GGZ) zijn een structurele samenwerking gestart. Al sinds 2017 is Thuisarts.nl uitgebreid met patiënteninformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen.
Foto van vaccinatie

Pneumokokkenvaccinatie: overzicht belangrijke data

20 februari, 2020

Het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) start in oktober 2020. De voorbereidingen zijn in volle gang, waarbij het NHG zich samen met de LHV, de SNPG en het RIVM inzet om huisartsen bij de invoering hiervan zoveel mogelijk te ondersteunen. We zetten een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij, zodat u weet wat u kunt verwachten.