U bent hier

Nieuwsberichten

Laatste call for abstracts - NHG-Wetenschapsdag 2017

16 januari, 2017

De abstracts voor de Wetenschapsdag – die op 2 juni plaatsvindt in Zeist – druppelen al gestaag binnen. Wellicht bent u al bezig om uw abstract voor te bereiden.

Nu beschikbaar: Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

16 januari, 2017

De generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk is vandaag verschenen. Deze biedt de huisarts en poh-ggz handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met psychische klachten en hun naasten in de praktijk. Op Thuisarts.nl zijn de teksten voor patiënten aangepast.

Huidirritatie door seleensulfide

13 januari, 2017

In de NHG-Standaard Dermatomycosen wordt seleensulfide (Selsun®) aanbevolen voor de behandeling van pityriasis versicolor. De gebruiksinstructie van seleensulfide is gewijzigd.

Afspraken over aflevertermijnen van geneesmiddelen

9 januari, 2017

Koepelorganisaties van patiënten, zorgverzekeraars, apothekers en artsen, waaronder NHG en LHV, hebben afgesproken dat patiënten die een geneesmiddel voor het eerst gebruiken deze voor maximaal vijftien dagen voorgeschreven krijgen. Als de kleinste afleververpakking voor meer dan vijftien dagen bevat, is het afleveren van de kleinste afleververpakking toegestaan. Bij chronisch gebruik mag voor maximaal drie maanden voorgeschreven worden.

Herziene NHG-Standaard Miskraam

4 januari, 2017

De uit 2004 daterende NHG-Standaard Miskraam is inhoudelijk op diverse punten herzien. Ook bevat de standaard samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en verloskundigen.

Vandaag is het NHG precies 60 jaar!

29 december, 2016

Dat gaan we natuurlijk vieren! En wel een jaar lang, met elke week een diversiteit aan thema's en acties. Wij ondersteunen u als huisarts bij het leveren van de beste zorg aan uw patiënten. Dat doen we al 60 jaar en daar blijven we mee doorgaan.

Landelijke publiekscampagne rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck

23 december, 2016

Vanaf 22 december kunnen 200.000 Nederlanders kosteloos deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck door een publiek-private samenwerking tussen de Hartstichting en Unilever. Bij deelname ontvangen mensen een gezondheidsrapport met concrete handvatten om een gezonde leefstijl toe te passen én vol te houden. Deze landelijke publiekscampagne betreft de eerste concrete invulling van de beweging Heel Nederland Gezonder. Als huisarts kunt u hier vragen over krijgen van patiënten.

Commentaarronde visiedocument huisartsgeneeskunde voor ouderen

22 december, 2016

De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo en dat heeft consequenties voor de huisartsenvoorziening. Een werkgroep met vertegenwoordigers van NHG, LHV, Ineen en Laego heeft daarom een visie over huisartsenzorg voor ouderen geschreven. Graag ontvangen we commentaar ter verbetering van de conceptvisie.

Antidepressiva behoren tot therapeutisch arsenaal van huisarts

21 december, 2016

Er is veel discussie over antidepressiva naar aanleiding van het nieuwe boek van Gøtzsche ‘Dodelijke Psychiatrie en stelselmatige ontkenning’. Het NHG is van mening dat antidepressiva tot het therapeutisch arsenaal van de huisarts moeten blijven behoren. In de herziene NHG-Standaard Depressie komt meer aandacht voor het 'niet-starten', de bijwerkingen en het afbouwen van antidepressiva.

Belangrijke informatie Mirena® spiraal: verkeerd-om geplaatste insertiebuis

21 december, 2016

IGZ, CBG en Bayer waarschuwen dat er tussen 27 oktober tot en met 19 december 2016 in Noorwegen tweehonderd Mirena® spiralen met een verkeerd-om geplaatste insertiebuis zijn uitgegeven. Gebruik van deze spiraal kan leiden tot verkeerde plaatsing en daardoor een verminderde werkzaamheid. Wij adviseren huisartsen hier alert op te zijn en patiënten bij wie een Mirena-spiraal in deze afgelopen periode is geplaatst na te gaan of hier mogelijk sprake van was.

Wkkgz: Procedures VIM en klachtenregeling aangepast

20 december, 2016

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners in Nederland, dus ook voor alle huisartsen en hun medewerkers. Als gevolg van deze wet is de handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een VIM-procedure en de voorbeeldprocedure voor de nieuwe klachtenregeling aangepast. U vindt ze op deze website.

Twee NHG-Standaarden vervangen door praktijkhandleiding

15 december, 2016

In 2016 is besloten om de NHG-Standaarden Influenza en influenzavaccinatie (M35) en Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom (M06) te vervangen door een praktijkhandleiding, omdat de richtlijnen met betrekking tot deze onderwerpen rechtstreeks van de Gezondheidsraad komen en een aparte NHG-Standaard dus niet nodig is.

Korte terugblik ALV 1 december 2016

13 december, 2016

1 december vond de Algemene Ledenvergadering plaats.

Heel Nederland Gezonder: persoonlijke preventie voor iedereen

12 december, 2016

De LHV en het NHG omarmen het concept om alle Nederlanders een betrouwbare en laagdrempelige voorziening aan te bieden op het gebied van persoonlijke preventie. In het huidige zorgsysteem is nog geen duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor (landelijke) preventievoorzieningen. Door de inzet van de Persoonlijke Gezondheidscheck willen we dit realiseren.

Lokale behandeling bij scabiës

8 december, 2016

De NHG-Behandelrichtlijn Scabiës is herzien en vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn Scabiës uit 2008. De behandeladviezen zijn niet fundamenteel gewijzigd. Lokale behandeling heeft bij scabiës de voorkeur.