U bent hier

Nieuwsberichten

Behandelrichtlijn Hyperhidrose: aanbevelingen voor diagnostiek en beleid

26 april, 2017

De NHG-Behandelrichtlijn Hyperhidrose is nieuw en vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) Hyperhidrosis.

Behandelrichtlijn Reisziekte: voorlichting heeft de voorkeur

26 april, 2017

De NHG-Behandelrichtlijn Reisziekte (voorheen: Farmacotherapeutische richtlijn Bewegingsziekte) is herzien.

Teken het manifest Rookvrije start

25 april, 2017

De Taskforce Rookvrije start, waaraan het NHG deelneemt, wil bereiken dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. Gaat dit onderwerp u als huisarts ook aan het hart? Teken het manifest en laat zien dat u zich sterk maakt voor een rookvrije start. Na het tekenen van het manifest krijgt u een certificaat om op te hangen in uw wachtkamer of spreekkamer. Zo laat u collega's en (aanstaande) ouders zien dat u ook dit initiatief steunt.

Nieuw competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg van kracht

25 april, 2017

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het profiel is vastgesteld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit geactualiseerde profiel vloeit voort uit het convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Het bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg.

Aanvullend advies bij omzetten Thyrax naar andere levothyroxine

20 april, 2017

Patiënten met een dosering Thyrax van meer dan 100 microgram (0,100 mg) per dag hebben vaker een dosisaanpassing nodig dan patiënten met een lagere dosering Thyrax. Op basis hiervan kunnen patiënt en arts in samenspraak bij de switch ook kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve preparaat.

Vernieuwde HAweb gaat binnenkort live!

20 april, 2017

Op woensdag 10 mei presenteren het NHG en de LHV u het vernieuwde HAweb, dat overzichtelijker en gemakkelijker is in het gebruik. Hierbij informeren we u over enkele praktische zaken. Als HAweb-gebruiker ontvangt u deze informatie ook via de nieuwsbrief.

Oud-NHG-voorzitter Paul Cromme overleden

13 april, 2017

Afgelopen maandag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat oud-NHG-voorzitter Paul Cromme na een kortstondig ziekbed is overleden. Paul Cromme was voorzitter van het NHG van 1980 tot 1984. In deze periode heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan onze organisatie.

Medicatieafspraak, het nieuwe recept

11 april, 2017

Op woensdag 22 maart gaf het NHG op het EZD-congres een workshop waarin het voorschrijven met behulp van een medicatieafspraak werd toegelicht. De deelnemers konden de registratie en uitwisseling van het nieuwe recept op deze dag zelf uitproberen. Hoe werkt een medicatieafspraak?

Aanpassing medicamenteus beleid NHG-Standaard Het soa-consult

7 april, 2017

Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Behandelrichtlijn Acute epididymitis bij volwassenen is ook het onderdeel medicamenteuze behandeling van epididymitis in de NHG-Standaard Het soa-consult aangepast.

Herziene NHG-Standaard Acne

5 april, 2017

De uit 2007 daterende NHG-Standaard Acne is inhoudelijk op meerdere punten herzien. Naast een hernieuwde indeling naar ernst en daarop afgestemde behandelingsvoorkeuren, wordt aandacht besteed aan een protocollair zwangerschapspreventieprogramma bij acnebehandeling met isotretinoïne.

NHG-Highlights 2016: jaaroverzicht in één oogopslag

4 april, 2017

Naast de meer zichtbare en bekende producten zoals de NHG-Standaarden en de patiëntenvoorlichting op Thuisarts.nl doet het NHG nog veel meer, zowel voor als achter de schermen. Bekijk de Highlights 2016, daarop ziet u het in één oogopslag!

Mogelijkheid te kiezen voor NIPT

4 april, 2017

Per 1 april hebben zwangere vrouwen de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test om bij hun kind down-, edwards-, en patausyndroom op te sporen.

Thuisarts.nl en RIVM lanceren nieuwe patiëntervaringsfilms

3 april, 2017

Hoe is het om een infectieziekte te hebben? Vandaag publiceren Thuisarts.nl en het RIVM op hun website een serie van tien korte films met begrijpelijke en betrouwbare informatie over diverse infectieziekten.

Gratis e-learning over Lymeziekte

3 april, 2017

Vandaag is de aftrap van de ‘Week van de Teek’. Een week om extra aandacht te vragen voor teken(beten) en lymeziekte. Ziet u als huisarts ook geregeld patiënten met een tekenbeet of lymeziekte?

Wat doet u in uw dagelijkse praktijk aan tabaksontmoediging?

24 maart, 2017

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zoekt (huis)artsen om mee te doen aan een onderzoek waarin wordt gekeken naar de opvattingen van artsen over tabaksontmoediging en hun gedragingen. Het NHG streeft naar een rookvrije samenleving en hoopt dat deze dichterbij komt door nieuwe inzichten vanuit dit onderzoek.