U bent hier

Nieuwsberichten

Handreiking helpt arts en patiënt om te praten over het levenseinde

2 december, 2021

Tijdig praten over het levenseinde met uw patiënten is belangrijk. Er is dan nog genoeg rust en energie voor de patiënt om na te denken en om met u door te praten over wensen en verwachtingen. Dit helpt om patiënten de zorg te geven die bij ze past. Dit gesprek is niet altijd makkelijk. Om artsen en patiënten hierbij te ondersteunen heeft de KNMG in samenwerking met de Patiëntenfederatie de veelgelezen publicaties ‘Praten over het levenseinde’ voor artsen en patiënten vernieuwd.

NHG-Standaard Pijn herzien

29 november, 2021

Er zijn 3 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de herziene NHG-Standaard Pijn. De standaard geeft de huisarts meer handvatten voor het stellen van de diagnose chronische pijn en voor de niet-medicamenteuze behandeling daarvan. Er is meer aandacht voor het verantwoord voorschrijven van pijnmedicatie, in het bijzonder opioïden, bij chronische pijn. En er is een nieuw onderdeel toegevoegd over het afbouwen van opioïden na langdurig gebruik.

NHG krijgt DNA Award voor Thuisarts.nl

25 november, 2021

Donderdag 18 november heeft het NHG met Thuisarts.nl de DNA Award 2021 gewonnen. DNA is De Nederlandse Associatie en verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangen- organisaties, federaties, fondsen en bonden. Met de Awards wil DNA inspirerende vernieuwing in verenigingen vieren, delen en een podium geven. Het behalen van deze Award is een mooie prestatie van het NHG en de leden.

Nieuw medicamenteus stappenplan in herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

22 november, 2021

De NHG-Standaard Diabetes mellitus 2 is herzien en bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeerhoogrisicopatiënten. Het advies is om bij deze patiënten eerder te starten met SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat deze bloedglucoseverlagende middelen voor een afname van de kans op hart- en vaatziekten zorgen.

Nieuwe huisartsenbrochures over 2 zeldzame ziekten

16 november, 2021

Recent zijn 2 nieuwe huisartsenbrochures gepubliceerd over zeldzame ziekten. Het gaat om Aangeboren hartafwijkingen (AHA) en Ehlers-Danlos syndromen (EDS).

Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor

15 november, 2021

Essentiële tremor is een van de meest voorkomende bewegingsstoornissen. De tremor kan het functioneren behoorlijk beperken. In de herziene behandelrichtlijn Essentiële tremor is meer aandacht voor diagnostiek en behandeling van essentiële tremor.

COVID-19-webinar 17 november 2021

11 november, 2021

Woensdagavond 17 november van 20.00-21.15 uur verzorgt Medische Scholing in opdracht van het RIVM en in samenwerking met de GGD-GHOR, NVK, NVvP, KNMG en het NHG opnieuw een webinar. Schrijf u gratis in en blijf zo inhoudelijk goed op de hoogte. Het COVID-19-webinar is geaccrediteerd voor 1 punt.

NHG-Wetenschapsprijs uitgereikt aan Carmen Erkelens

11 november, 2021

Dit jaar is alweer de vierde NHG-Wetenschapsprijs uitgereikt. Carmen Erkelens (huisarts in opleiding) won de prijs met haar innovatieve onderzoek naar gemist acuut coronair syndroom (ACS) bij triage op de huisartsenpost. Erkelens won ook de BJGP International Research Award 2020 van de British Journal of General Practice Research Conference.

Maakt u al gebruik van het NHG-Formularium?

10 november, 2021

Het NHG-Formularium is actueel, betrouwbaar en compleet. Door het NHG-Formularium te gebruiken, bent u verzekerd dat u voorschrijft volgens de meest recente NHG-Richtlijnen. Ons formularium is ter ondersteuning tijdens het consult of als naslag beschikbaar. Vaak in uw HIS maar altijd via de NHG-Rx app en formularium.nhg.org.

Leidraad Ziektespecifieke overzichten weer up-to-date

10 november, 2021

Als een chronisch zieke patiënt voor controle komt, wilt u graag een passend behandelplan opstellen. Daarvoor is veel achtergrondinformatie nodig, bijvoorbeeld over uitslagen van longfunctie- of bloedonderzoek, over ervaren klachten en over gebruikte medicatie. Al deze informatie wordt idealiter overzichtelijk gepresenteerd in het elektronische dossier van de patiënt. De werkelijkheid is anders. Daarom heeft het NHG in 2019 een leidraad voor leveranciers van informatiesystemen gemaakt. Deze is nu geactualiseerd.

ABCDE-kaart meer toegespitst op de eerstelijn

9 november, 2021

De ABCDE-kaart, een checklist bij spoedeisende situaties, is onlangs geactualiseerd. Het NHG en Schola Medica hebben het ABCDE-schema meer toegespitst op de eerstelijn. Voor het eerst is er een online versie beschikbaar. Deze online versie is ook op mobiele apparaten te raadplegen zonder de PDF-versie te downloaden.

Basismaatregelen en PBM voor patiënten en zorgverleners

5 november, 2021

Sinds 6 november is het landelijk beleid om weer een mondneusmasker te dragen in publieke binnenruimtes. Gezien de oplopende incidentiecijfers van COVID-19 en de nieuwe landelijke maatregelen, zetten we hieronder de adviezen voor de huisartsenpraktijk en huisartsenpost voor u op een rijtje.

Publicatie 22 november: herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus 2

4 november, 2021

De NHG-Standaard Diabetes mellitus 2 wordt op dit moment herzien. Het betreft een modulaire herziening van de paragraaf Medicamenteuze behandeling. In Huisarts en Wetenschap 11 is een voorpublicatie opgenomen, de daadwerkelijke publicatie van de standaard vindt plaats op 22 november.

Boostervaccinatie voor ouderen en voor zorgpersoneel

2 november, 2021

Minister De Jonge van VWS heeft vanavond aangekondigd dat er in december wordt gestart met een boostercovid-vaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder. De uitvoering daarvan ligt in handen van de GGD. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor zorgpersoneel, waaronder uit de huisartsenzorg, om een booster van hun vaccinatie te krijgen. Ook komen bewoners van zorginstellingen van boven de 18 jaar hiervoor in aanmerking.

Movember en vroegdiagnostiek prostaatkanker

29 oktober, 2021

Movember staat weer voor de deur: de maand waarin extra aandacht wordt besteed aan vroegdiagnostiek van prostaatkanker. Zo start de Prostaatkankerstichting per 1 november met een publiekscampagne voor mannen ouder dan 50 jaar. De verwachting is daarom dat komende maand meer mannen zich bij de huisartsenpraktijk zullen melden met een vraag naar vroegdiagnostiek.