U bent hier

Nieuwsberichten

Herziene behandelrichtlijn Bursitis olecrani

10 december, 2018

De herziene NHG-Behandelrichtlijn Bursitis olecrani vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) uit 2004. De informatie over prepatellaire bursitis maakt geen onderdeel meer uit van deze richtlijn, maar staat sinds 2016 in de NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten.

Beroepsgroepen eerstelijnszorg bieden negen kennisagenda’s aan

6 december, 2018

Op woensdag 5 december ontving drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kennisagenda’s van negen beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg.

Paracetamol, vitamines en mineralen niet langer vergoed

5 december, 2018

Op advies van het Zorginstituut heeft de regering besloten om per 1 januari 2019 niet langer paracetamol, vitamines en mineralen te vergoeden waarvoor in de vrije verkoop een gelijkwaardig alternatief is. Dit heeft gevolgen voor de huisartsenzorg.

Nieuwe terugroepactie medicijnen met valsartan bij apothekers

5 december, 2018

Een aantal bloedrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. Dit vanwege een ongewenste stof (NDEA) in bepaalde batches van één grondstoffabrikant. De fabrikant heeft in overleg met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) besloten om de medicatie terug te roepen.

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont: ervaringen en lessen uit het project Preventie in de buurt

4 december, 2018

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsproblemen waarvoor de oplossing te vinden is in het sociale domein of in leefstijladvisering. Samenwerking met lokale partners in de wijk stond centraal in het project ‘Preventie in de buurt’ van NHG en Centrum Gezond Leven van het RIVM. En samenwerking levert veel op, zoals tijdwinst! In het e-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk vindt u meer uitkomsten, geleerde lessen en materialen.

Huisartsenorganisaties tekenen deelakkoord Roken in Nationaal Preventieakkoord

29 november, 2018

LHV, NHG en InEen hebben samen opgetrokken bij het leveren van hun inbreng voor de deeltafel Roken, als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Het nieuwe Preventieakkoord bevat mooie ambities voor een gezonder Nederland. Juist de breedte van de betrokken organisaties geeft aan dat een gezonde leefstijl en leefomgeving niet per definitie medisch is, maar van de maatschappij.

Presentatie herijkte kernwaarden en kerntaken

27 november, 2018

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan huisartsen hun vak vormen? Deze vragen staan centraal in het project Toekomst Huisartsenzorg waarbij de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisarts worden herijkt. Op 21 januari 2019 worden de resultaten gepresenteerd.

Website OPEN staat live

27 november, 2018

Vanaf 2020 heeft iedereen recht om online inzage te kunnen krijgen in de medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Inzicht in die gegevens kan mensen helpen om meer grip te krijgen op hun gezondheid. Om deze online inzage mogelijk te maken in de huisartsenzorg is het programma OPEN opgericht.

Update 26/11/18: meest voorgeschreven tweedegeneratiepil tijdelijk niet beschikbaar

26 november, 2018

Sinds enige tijd is de combinatiepil met ethinylestradiol/levonorgestrel 0,03/0,15 mg niet leverbaar. Soms krijgen vrouwen uit de voorraad van de apotheek de pil nog voor een of twee maanden mee. Op dit moment is de verwachting dat de eerste leveringen in december zullen zijn. In hoeverre de tekorten door deze leveringen worden opgelost, is nog onbekend.

Thuisarts.nl populairste Website van het Jaar 2018

23 november, 2018

Thuisarts.nl is uitgeroepen tot populairste Website van het jaar 2018 in de categorie Gezondheid. Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het NHG is trots en blij met de erkenning voor Thuisarts.nl als onafhankelijke publiekswebsite met betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid!

Vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd

22 november, 2018

Denk je bij een patiënt aan kindermishandeling of huiselijk geweld? Meld deze signalen zodat er hulp kan komen. Dit is de boodschap aan artsen in de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die vandaag is gepubliceerd. De meldcode wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

Minister Bruno Bruins geeft startschot voor beter vindbare en betrouwbare medicijninformatie

16 november, 2018

Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet. Om dat te bereiken gaf minister Bruno Bruins (VWS) vandaag het startschot voor het Netwerk Patiënteninformatie. Zeven organisaties tekenden vandaag een intentieverklaring en gaan aan de slag. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van vier websites: van de medicijnautoriteit (CBG), het bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

NPA vanaf 2019 driejaarlijkse cyclus

16 november, 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de NHG-Praktijkaccreditering (NPA) aangepast naar een driejaarlijkse cyclus. Keurmerkhouders NPA die hiervoor kiezen worden vanaf 2019 niet langer jaarlijks, maar eens per drie jaar bezocht.

Hydrokinine alleen verkrijgbaar op recept

14 november, 2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat het medicijn hydrokinine voortaan alleen nog op recept verkrijgbaar is. Uit nieuw onderzoek is namelijk gebleken dat bij patiënten met een verhoogd risico op hartritmestoornissen, ernstige hartproblemen kunnen optreden.

Voorlopig geen aanpassing antibiotisch beleid met fluorochinolonen

13 november, 2018

Bij gebruik van fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op aorta-aneurysma of aorta-dissectie. Dit komt vooral voor bij oudere mensen.