U bent hier

Nieuwsberichten

Aios wil duurzaamheid

15 oktober, 2018

Hoe zien artsen in opleiding het toekomstige huisartsenvak? De denksessies over herijking kernwaarden en kerntaken van de huisarts in Nijmegen en Amsterdam vertonen een rode lijn. Aios willen duurzaamheid. Niet allen voor hun privéleven, ook uit liefde voor het huisartsenvak.

NHG ondertekent Green Deal

12 oktober, 2018

Op 10 oktober 2018 heeft het NHG samen met 131 partijen de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ ondertekend. Met de Green Deal Zorg zijn er afspraken gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Griepvaccinatie voor huisartsen en praktijkmedewerkers

12 oktober, 2018

Om kwetsbare patiënten te beschermen en om verzuim door griep te voorkomen, vindt het NHG het belangrijk dat huisartsen en praktijkmedewerkers jaarlijks de griepprik krijgen.

Thuisarts.nl verkozen tot beste Content Platform van Europa 2018

4 oktober, 2018

Uit meer dan 700 kandidaten is de website Thuisarts.nl afgelopen vrijdag in Berlijn door de jury van de Digital Communication Awards verkozen tot Beste Content Platform van Europa in 2018. De Digital Communication Awards is een Europese prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitmuntende projecten, campagnes en innovaties op het gebied van online communicatie.

Brits richtlijnencongres NHG-succes

28 september, 2018

Het wereldjaarcongres van het Guidelines International Network (G-I-N) is the place to be voor wetenschappers die geneeskundige richtlijnen maken. Ook de NHG-wetenschappers waren ruim vertegenwoordigd dit jaar in Manchester en meldden diverse successen.

Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek psychiatrische patiënten

28 september, 2018

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) publiceert een multidisciplinaire richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’. Deze richtlijn geeft houvast aan artsen die een euthanasieverzoek van psychiatrische patiënten willen oppakken.

RGS informeert huisartsen over nieuwe herregistratie-eisen

26 september, 2018

Deze week ontvangt u als huisarts een brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de nieuwe vijfjaarlijkse herregistratie-eisen. We zetten voor u onder elkaar wat er precies verandert en wat hetzelfde blijft.

Document afbouwen antidepressiva geeft houvast aan patiënt, arts en apotheker

26 september, 2018

Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen weinig houvast over de wijze van afbouwen van antidepressiva. Wel is bekend dat het afbouwen niet altijd eenvoudig is. De behoefte bij zowel patiënten als bij artsen en apothekers aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva is groot. Daarom stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP), samen met de patiëntenkoepel MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, een document op voor het afbouwen van bepaalde antidepressiva.

Thuisarts.nl genomineerd voor Website van het Jaar 2018

24 september, 2018

Thuisarts.nl is een van de 12 genomineerden voor website van het jaar 2018 in de categorie gezondheid. In 2016 werd Thuisarts.nl al uitgeroepen tot populairste website. Dit jaar hopen we op de prijs voor de beste Website van het Jaar! Vanaf vandaag tot 23 oktober kunt u stemmen.

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

20 september, 2018

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op drie punten aangepast.

Start griepcampagne 2018

17 september, 2018

De jaarlijkse griepcampagne gaat weer van start. Belangrijkste wijziging voor het griepseizoen 2018/2019 zijn de vernieuwde uitnodigingsmaterialen: de folder om mee te sturen met de uitnodiging is vervangen door een infographic. In de herziene NHG/SNPG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie 2018 is extra aandacht voor deze infographic en de vernieuwde uitnodigingsbrief.

Gratis PIN Samenwerken aan gezondheid in de wijk

13 september, 2018

De PIN Samenwerken aan gezondheid in de wijk luidt de start van PIN-jaargang 22 in. Deze PIN is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met het RIVM. NHG-leden, aios en praktijkondersteuners met een poh-account kunnen de PIN kosteloos maken in de digitale leeromgeving. U krijgt voor de PIN 2 accreditatiepunten.

Vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte bij 14-18-jarigen van start

11 september, 2018

Vanaf komend weekend ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004, een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Mogelijk krijgt u hier vragen over.

Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

7 september, 2018

De nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken (varicella) is recentelijk verschenen en vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn Waterpokken. De behandelrichtlijn geeft adviezen voor de diagnostiek en behandeling van waterpokken. Er wordt extra aandacht besteed aan preventie en de complicaties van waterpokken bij risicogroepen.

Praktische informatie voor mensen met lichte psychische klachten

6 september, 2018

Speciaal voor patiënten die te maken hebben met lichte psychische klachten maakte Thuisarts.nl het filmpje Wat kun je doen om je goed te voelen. Het filmpje biedt praktische tips over het tegengaan van psychische klachten.