U bent hier

Nieuwsberichten

Standpunt NHG medicamenteuze overtijdbehandeling ongewijzigd

23 februari, 2018

Het standpunt van het NHG medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) is nog steeds actueel.

Geen strafzaak tegen tabaksindustrie

23 februari, 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekend gemaakt dat er geen strafzaak wordt gestart tegen de tabaksindustrie. Binnen de huidige wet- en regelgeving ziet het OM geen kansen voor vervolging van de tabaksproducenten. Er zal om die reden dan ook geen verder onderzoek worden gedaan. Roken is dodelijk en het ontwerp van sigaretten draagt daar aan bij, maar de tabaksproducenten handelen volgens het OM niet in strijd met de wet- en regelgeving. Het NHG blijft verdere ontwikkelingen volgen voor de aangifte die advocaat Bénédicte Ficq heeft gedaan tegen de tabaksindustrie.

Nieuwe generieke module biedt praktische tools bij vroege opsporing psychische klachten

22 februari, 2018

De Generieke module Vroege opsporing psychische klachten is beschikbaar en biedt huisartsen praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten. Psychische klachten, ook zonder dat sprake is van een stoornis, komen veel voor en veroorzaken ziektelast en verminderd functioneren. Vroegtijdige bewustwording van de aard van psychische klachten en handreikingen om hiermee om te gaan, kunnen het beloop van psychische klachten positief beïnvloeden.

Huisartsen steunen aangifte tegen tabaksindustrie

13 februari, 2018

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, hebben aangegeven mede-aangever te willen zijn in de aangifte tegen de tabaksindustrie. Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG licht dit toe: “Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland. Als huisartsen willen we bijdragen aan een gezonde samenleving en daarom steunen we deze aangifte.”

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Zonneallergie

2 februari, 2018

De NHG-Behandelrichtlijn Zonneallergie (voorheen: Farmacotherapeutische richtlijn Dermatitis solaris) is herzien. De herziene versie bevat aanbevelingen voor de behandeling en preventie van zonneallergie.

Lancering Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

1 februari, 2018

Op 1 februari neemt prof. Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw, het eerste exemplaar van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde in ontvangst. De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde kwam tot stand in samenwerking met alle universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde en bevat bijna 800 huisartsgeneeskundig relevante onderzoeksvragen. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij huisartsgeneeskundig onderzoek. De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde biedt inspiratie bij de onderwerpskeuze en geeft richting aan onderzoekers, financiers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties voor toekomstig huisartsgeneeskundig onderzoek.

Thuisarts-app niet meer beschikbaar voor Android

29 januari, 2018

Momenteel is de Thuisarts.nl-app voor Android-toestellen helaas niet meer te downloaden. We onderzoeken wat de mogelijkheden en de wensen zijn voor een mobiele versie van Thuisarts.nl, zodat u zo snel mogelijk ook op die manier Thuisarts.nl weer kunt bekijken.

Huisarts niet verplicht gespecialiseerde ggz-medicatie over te nemen

25 januari, 2018

Sinds de ggz-stelselwijziging worden mensen met een chronische psychiatrische aandoening steeds vaker en sneller van de gespecialiseerde GGZ naar de huisartsenpraktijk verwezen, ook voor herhaalmedicatie. Het NHG stelt dat de huisarts niet verplicht is deze herhaalmedicatie voor te schrijven.

Huisartsenorganisaties werken samen aan actualiseren Toekomstvisie

12 januari, 2018

De wereld verandert en de huisarts verandert mee. Grote veranderingen in de samenleving en de zorg vragen om een actualisering van de visie op de huisartsenzorg. LHV, InEen en het NHG onderzoeken dit jaar samen op welke punten de Toekomstvisie 2022 actualisering nodig heeft, om die zorg toekomstbestendig te houden. Een nieuwe versie zou begin 2019 het licht moeten zien.
H&W NHG-Standaarden Huisarts en Wetenschap tijdschrift

H&W is vernieuwd

12 januari, 2018

Kortere stukken, pakkende titels, een lead met de essentie, prettig leesbare teksten, meer beeld, een luchtiger opmaak, meer discussie en een stevigere opinie. H&W is in veel opzichten vernieuwd.

NHG-Standpunt Offlabel voorschrijven in huisartsenpraktijk herzien

11 januari, 2018

Offlabel voorschrijven is wettelijk toegestaan Voor offlabel voorschriften conform NHG-Standaarden, NHG-Behandelrichtlijnen en NHG-Formularium gelden minder regels dan voor offlabel voorschriften die niet in richtlijnen beschreven zijn.

Wijziging bevolkingsonderzoek darmkanker

27 december, 2017

Het antwoordformulier bij de ontlastingstest van het bevolkingsonderzoek darmkanker is afgeschaft. Cliënten hoeven alleen de ontlastingstest te doen en naar het laboratorium te sturen in de bijgeleverde retourenvelop.

Call for abstracts NHG-Wetenschapsdag - Bruggen bouwen tussen onderzoek en praktijk

22 december, 2017

Resultaten van huisartsgeneeskundig onderzoek zijn relevant en vinden hun weg naar richtlijnen en daarmee naar de praktijk, denken we. Maar is dat ook zo? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de NHG-Wetenschapsdag op 8 juni in VUmc Amsterdam. Als u een bijdrage wilt leveren in de vorm van een voordracht of korte presentatie, dan ontvangen wij uw abstract graag voor 1 februari.

Symposium NHG kijkt vooruit

14 december, 2017

Op het drukbezochte symposium ‘Het NHG kijkt vooruit’ in Slot Zeist op 7 december spraken prominenten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het NHG over de overeenkomsten en verschillen in toekomstvisies van hun organisaties.

Terugblik ALV 7 december 2017

12 december, 2017

Op de drukbezochte algemene ledenvergadering van december 2017 in Slot Zeist is levendig gediscussieerd over wetenschap en organisatiebeleid en de samenhang daartussen. Het NHG-Jaarplan 2018 is vastgesteld, met daarin plannen voor intensieve digitale ontsluiting van richtlijnen, en kwaliteitsbeleid samen met de huisartsenorganisaties.