U bent hier

Nieuwsberichten

Vragen over veiligheid van geneesmiddelen

19 februari, 2019

De laatste maanden zijn er meerdere berichten verschenen over de veiligheid van geneesmiddelen. Deze berichten kunnen aanleiding geven voor vragen en ongerustheid bij patiënten en huisartsen.

Leveringsproblemen met dipyridamol

18 februari, 2019

Eind vorig jaar is de productie van het specialité van dipyridamol (Persantin®) gestopt. Het is onduidelijk wanneer een generiek beschikbaar komt. Daardoor kan dipyridamol tijdelijk niet leverbaar zijn. Dit geneesmiddel kan worden vervangen door clopidogrel.

Huisartsen steunen beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek

15 februari, 2019

Het Kabinet heeft de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZODJP) ingezet. Een beweging die door huisartsen en hun organisaties wordt onderschreven omdat het essentieel is om goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren en om de zorg betaalbaar te houden. Hoe kunnen huisartsen(organisaties) hieraan een bijdrage leveren? En wat is er voor nodig de beweging te versnellen?

Initiatiefwet over abortuspil bij de huisarts in volgende fase

14 februari, 2019

Begin 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) te verstrekken. De leden van de Vaste Kamercommissie VWS hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend over het wetsvoorstel. Hiermee komt het voorstel in een volgende fase. NHG en LHV lichten in dit bericht hun standpunt toe.

Bestuursvoorzitter Rob Dijkstra neemt afscheid van het NHG

13 februari, 2019

Na 12 jaar neemt Rob Dijkstra afscheid van het NHG. Hij was de laatste zes jaar bestuursvoorzitter van de wetenschappelijke vereniging. Met de Raad van Toezicht is afgesproken dat Dijkstra zijn werkzaamheden per 1 juni 2019 zal beëindigen zodat er voldoende tijd voor overdracht is.

Vaccinatieronde 14- tot 18-jarigen tegen meningokokken van start

12 februari, 2019

Dit voorjaar ontvangen ongeveer 860.000 jongeren een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. In 2018 is de helft van de 14-jarigen gevaccineerd. Dit jaar krijgen jongeren die geboren zijn in 2001, 2002, 2003, (de andere helft) 2004 en 2005 een uitnodiging. Deze week zullen de eerste jongeren een oproep voor de MenACWY-vaccinatie ontvangen.

Risico op acute pancreatitis en aangescherpt voorschrijfbeleid thiamazol en carbimazol

7 februari, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor acute pancreatitis bij het gebruik van thiamazol en carbimazol. Het advies is om het geneesmiddel bij een acute pancreatitis direct te stoppen en geen thiamazol of carbimazol te starten bij patiënten die eerder een alvleesklierontsteking hebben gehad tijdens gebruik van deze middelen.

Meest voorgeschreven tweede generatie anticonceptiepil tijdelijk minder beschikbaar

7 februari, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) adviseren apothekers om de anticonceptiepil ethinylestradiol/levonorgestrel 0,03/0,15 mg voor maximaal drie maanden mee te geven.

Denosumab: niet stoppen zonder overleg

6 februari, 2019

Denosumab (merknaam Prolia) is een middel tegen osteoporose. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de toename van botmineraaldichtheid die bereikt wordt met denosumab, ongeveer een jaar na stoppen vrijwel geheel weer verdwenen is. Bovendien lijkt het erop dat dit gepaard kan gaan met multipele wervelfracturen. Huisartsen en patiënten worden daarom binnenkort door hun apotheker gewezen op de risico’s van stoppen met denosumab en hoe dit het best kan worden ondervangen.

NHG publiceert vernieuwd HIS-Referentiemodel

6 februari, 2019

Het HIS-Referentiemodel van het NHG, dat beschrijft wat elk HIS zou moeten kunnen, is vernieuwd. Huisartsen kunnen in dit model terugvinden wat ze van hun HIS mogen verwachten.

Hercertificering van uw praktijk via NPA nu elke drie jaar

30 januari, 2019

Vanaf 1 januari 2019 is certificering volgens het schema van NHG-Praktijkaccreditering® (NPA) aangepast naar een driejaarlijkse cyclus. Praktijken die zich laten certificeren via NPA bv, mogen dat voortaan om de drie jaar doen.

NHG: Herijkte kernwaarden en kerntaken doen recht aan het vak

28 januari, 2019

Op 21 januari zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg gepresenteerd. Het NHG is blij dat het resultaat tot stand is gekomen met de inbreng van duizenden huisartsen. Hiermee is er een groot draagvlak. Nu is het tijd voor de volgende stap: het vertalen van de herijkte kernwaarden en kerntaken naar de huisartsenpraktijk.

Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan

22 januari, 2019

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

NHG-Wetenschapsdag: deel uw bevindingen

17 januari, 2019

Op 21 juni vindt in Radboudumc de NHG-Wetenschapsdag over het thema ‘Huisarts, patiënt en context’ plaats.

Nieuw nummer NHG en bereikbaarheid 21 januari

16 januari, 2019

Het NHG heeft vanaf 21 januari een nieuw algemeen telefoonnummer. U kunt ons vanaf die datum bereiken via 088-5065500.