U bent hier

Nieuwsberichten

Denksessies over toekomst huisartsenzorg – meld u nu aan

10 augustus, 2018

Door ontwikkelingen, binnen de huisartsenzorg zelf en de wereld daaromheen, veranderen de verwachtingen en behoeften ten aanzien van de huisartsenzorg. Dat roept de vraag op: hoe geven we in de toekomst invulling aan het huisartsenvak en de huisartsenzorg? Daarover gaan we graag met u het gesprek aan! Kom naar een van de denksessies en praat mee.

UPDATE: Terugroepactie medicijnen met valsartan

1 augustus, 2018

Een aantal bloeddrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan is teruggeroepen vanwege een ongewenste stof (NDMA) in de medicatie. Fabrikanten hebben hiertoe besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Gezamenlijke films Soa Aids Nederland en Thuisarts.nl

26 juli, 2018

Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap lanceert films met heldere korte voorlichting over soa’s en hiv. In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen een soa, en komen er ruim 800 nieuwe hiv-infecties bij. Willen we het aantal besmettingen verlagen dan is goede voorlichting essentieel.

Hoe om te gaan met warm weer?

24 juli, 2018

De komende dagen wordt in Nederland warm weer verwacht met overdag temperaturen boven de 30 graden.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 28 juni 2018

16 juli, 2018

De ALV begon met een aantal procedurele punten. Zo zijn de inhoudelijke en financiële jaarverslagen 2017 na een korte toelichting vastgesteld en aan het bestuur werd decharge verleend. En het sociaal jaarverslag en het jaarverslag van de Verenigingsraad is ter kennisgeving aangeboden aan de leden.

Infographic griepvaccinatie

13 juli, 2018

Om uw patiënten uit te nodigen voor griepvaccinatie is de folder vervangen door een infographic. De infographic is gedrukt op briefpapier, die u gepersonaliseerd naar de patiënt kunt verzenden. Het voorgedrukte briefpapier kunt u nu bestellen via de SNPG.

Stoptober 2018 toolkit beschikbaar

12 juli, 2018

Op 7 september start voor de vijfde maal de campagne 'Stoptober, 28 dagen niet roken!'. Wilt u een bijdrage leveren, bestel dan nu de gratis toolkit.

E-consult biedt meerwaarde voor huisarts en patiënt

9 juli, 2018

Het e-consult heeft meerwaarde voor zowel huisartsenpraktijken als voor patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken is het inmiddels mogelijk om een e-consult te doen. Het daadwerkelijke gebruik van het e-consult is echter nog niet zo hoog. Om huisartsen op weg te helpen en deze kansrijke e-health-toepassing een impuls te geven hebben LHV, NHG en Nictiz een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’

Hoofdlijnenakkoord: financiering voor ontsluiten patiëntgegevens

5 juli, 2018

Tussen 2019 en 2022 komt er meer geld beschikbaar voor ICT in de huisartsenzorg. Deze afspraak is gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Het programma OPEN (over het digitaal ontsluiten van patiëntgegevens) krijgt daarmee groen licht en wordt de aankomende tijd concreet ingevuld.

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

2 juli, 2018

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.

Gezondheidsvaardigheden op de kaart

2 juli, 2018

Gebrekkige gezondheidsvaardigheden kunnen schrikbarende gezondheidsverschillen tussen patiënten opleveren, aldus hoogleraar Jany Rademakers tijdens het NHG-symposium op 28 juni. Met een rollenspelacteur pakten de deelnemers dit probleem aan.

Denkt u mee over de toekomst van het huisartsenvak?

29 juni, 2018

De kernwaarden van de huisartsenzorg zijn bij velen van u bekend: huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil.

Nieuw competentieprofiel praktijkverpleegkundige

29 juni, 2018

Het nieuwe competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) is vastgesteld in het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De PVH-functie is ontwikkeld met het oog op de veranderende zorgvraag.

Geen medicatie bij wintertenen

28 juni, 2018

De NHG-Behandelrichtlijn Perniones is zojuist verschenen. Deze behandelrichtlijn vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) Wintertenen. Bij ongecompliceerde perniones wordt geen medicatie meer geadviseerd.

Onze leeromgeving is vernieuwd!

27 juni, 2018

De afgelopen maanden is er met input van gebruikers hard gewerkt om NHG-Leeromgeving te verbeteren. Het resultaat is een gebruiksvriendelijker dashboard in een moderne vormgeving.