Update 20 juni 2023

Het tekort aan benzbromaron zou naar verwachting tot medio 2024 duren. Inmiddels is er voorraad beschikbaar van benzbromaron 50 mg (Narcarin Mite).

Door een tekort aan de grondstof kan het medicijn niet geproduceerd worden. De fabrikant is op zoek naar een nieuwe grondstofleverancier om de productie te kunnen hervatten. Importeren van benzbromaron uit andere landen is helaas niet mogelijk.

Meestal wordt benzbromaron door of in overleg met de reumatoloog voorgeschreven. Huisartsen hebben minder ervaring met behandeling en noodzakelijke controles. De huisarts kan het middel in overleg met de reumatoloog wel herhalen. Ons advies is om patiënten die ingesteld zijn op benzbromaron te verwijzen naar de reumatoloog.

Alternatief NVR: probenecide

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) adviseert het medicijn probenecide als alternatief. Probenecide is opgenomen in de Richtlijn Jicht van de NVR. Probenecide (tabletten van 500 mg) zijn niet geregistreerd in Nederland. Alleen in gevallen van medische noodzaak kan probenecide via een artsenverklaring in Nederland geïmporteerd worden. Een aanvraag voor levering op artsenverklaring gaat via de website van IGJ.