U bent hier

Het koesteren van de huisartsenzorg vraagt ook iets van óns

Wendy Borneman- 27 juni, 2022

De kwaliteit van zorg in Nederland is hoog, niet in het minst door de bijdrage van de huisartsenzorg. Een zorgstelsel zonder huisartsen valt in Nederland niet voor te stellen. En toch is dat waar de discussie de laatste tijd over gaat: zíjn er straks nog jonge mensen die huisarts willen worden? Houdt u het zelf nog vol? Is het nog leuk?

Huisartsenzorg is een succesnummer: zorg is er goedkoop, dichtbij, laagdrempelig en van goede kwaliteit. Dat klinkt beleidsmakers als muziek in de oren: het idee lijkt dat alles dat niet goedkoop, dichtbij of laagdrempelig is dat kan wórden, door het door huisartsen te laten doen. De huisartsenzorg dreigt zo ten onder te gaan aan haar eigen succes.

Daarmee wordt voorbijgegaan aan wat huisartsenzorg zo succesvol maakt (en niet geheel toevallig en zeker niet onbelangrijk: ook zo leuk voor ons), namelijk de langdurige relatie tussen huisarts en patiënt. Vertrouwen en contextkennis helpen bij het vertalen van algemene evidence-based medische kennis naar voor individuele patiënten behulpzame en bruikbare adviezen. Op die manier wordt ‘rationele zorg’ ‘passende zorg’; betekenisvol voor patiënten en een geweldig vak voor ons.

 Huisartsen zijn daarbij meesters in het omgaan met onzekerheid, in het balanceren tussen ‘watchful waiting’ en tijdig ingrijpen. Normaliseren, ondersteunen en begeleiden zijn krachtige en bewezen middelen in de huisartsgeneeskunde. Zoals Balint al schreef is de dokter vaak zélf het medicijn. Een medicijn dat werkt door die vertrouwensband en het kennen van de patiënt in zijn of haar context.

 Een sterke huisartsenzorg verkleint bovendien gezondheidsverschillen, en vermindert ongelijkheid in kwaliteit van zorg en in toegang tot zorg. Huisartsenzorg is iets om trots op te zijn en te koesteren. Dat vereist goede randvoorwaarden. Maar het vraagt ook van óns om die onmisbare kern, de kracht van onze kernwaarden, steeds te blijven uitdragen én gezamenlijk na te denken hoe we die kernwaarden in een veranderende samenleving en beroepsgroep kunnen blijven vormgeven op een manier die bij ons past, en die tegelijkertijd de kracht van de huisartsenzorg overeind houdt. Want alleen dán blijft huisartsenzorg ‘passende zorg’, zowel voor onze patíënten, als voor ons.

Wendy Borneman

Huisarts en voorzitter Raad van Bestuur NHG

Lees ook het nieuwsbericht waarin we de minister om concrete steun vragen door te voorzien in structurele financiering van de academische huisartsgeneeskunde.